AİLENİN EĞİTİMİ ÇOCUĞU TETİKLİYOR

Eğitimli ailenin çocuğu okuyor

BERLİN- Iglu ve Timss tarafından okuma ve matematik dallarında Almanya’daki ilkokullarda 2011’de yapılan araştırmada, 10 yıl öncesine kıyasla ilkokullardaki eğitim seviyesinin korunduğu tespit edildi.  İlkokul dördüncü sınıfa giden öğrencilerin okuma ve fen bilgisi derslerindeki ortalamasının, uluslar arası araştırmaların ilk üçte birlik diliminde yer aldığına dikkat çekildi. Dortmund Teknik Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Wilfried Bos, başkentteki basın toplantısında araştırma sonuçlarını basınla paylaştı.  16 eyalette 200 ilkokula devam eden 4 bin öğrencinin eğitim seviyesi araştırma kapsamında incelendi. İlkokul öğrencilerinin sadece yüzde 15’nin yeterli okuma becerisi olmadığı ve üst düzey okuma becerisi gösterenlerin nispetinin de yüzde 9,5 olduğu belirtildi. Okul başarısında öğrencilerin ailelerinin gelir ve eğitim seviyesinin büyük rol oynadığını ifade eden Bos, bir profesör veya başhekimin çocuğunun sıradan bir kalifiye elemanın çocuğuna kıyasla liseye gitme ihtimalinin 4,7 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti. Bos, araştırmanın ilginç bir diğer sonucunun ise, göçmen kökenlilerin eğitim seviyesinin yükselmesi olduğunu, evde büyük kısmının Almanca konuştuklarını ve paralel toplumun kavramından söz edilemeyeceğini dile getirdi. Aynı dönem zarfında Iglu eğitim araştırmasının 45 farklı ülkede gerçekleştirildiği ve okuduğunu anlama kategorisinde Hongkonglu öğrencilerin yine birinciliği kimseye kaptırmadığı açıklandı. Her yıl düzenli olarak yapılan Iglu ve Timss araştırmasının uluslar arası bir heyet tarafından takip edildiği vurgulandı. Almanya’da öğrencilerin eğitimde 5.sınıftan itibaren seviye kaybına uğradıkları, geçen Ekim ayında Eyalet Kültür ve Eğitim Bakanları Konferansı’nın yayınladığı mukayeseli araştırma ile ortaya çıkmıştı. Eğitim kalitesinde güneydeki eyaletler ilk sırayı paylaşırken, Berlin, Bremen ve Hamburg gibi büyük şehirler listenin sonunda yer almıştı.

error: Adam gibi iste verelim..!