Almanya yurt dışındaki soydaşlarının peşinde

Almanya yurt dışındaki soydaşlarının peşindeAlman hükümeti, yurt dışındaki Almanların asimile olmasını engellemek için eğitim, kültür, yatırım imkanlarını seferber ediyor.

ANKARA – UĞUR ÇİL/NAZLI YÜZBAŞIOĞLU Dünyada en büyük diasporaya sahip ülkeler arasında beşinci sırada yer alan Almanya, yurt dışında yaşayan Almanların asimile olmadan bulundukları ülkeye uyum sağlaması ve Alman dili ile kültürünün korunması için eğitim, kültür ve yatırım kaynaklarını seferber ederek söz konusu ülkelerde birçok faaliyet yürütüyor.

Doğu Avrupa’da, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve ABD’de bulunan, çoğu hukuken azınlık statüsünde kabul edilen Almanlar, Alman hükümetinin bu ülkelerde kendileri için çeşitli alanlarda sağladığı teşviklerden yararlanıyor.

OECD ülkelerinde yaşayan Almanların sayısı 3 milyon 400 bin
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Haziran 2015’te yayınlanan “Yurt Dışındaki Yetenek: Alman Göçmenlere Bakış (Talent Abroad: A Review of German Emigrants)” başlıklı raporunda yer alan 2010-2011’e ait verilere göre, Almanya’da doğup diğer OECD ülkelerinde yaşayan 15 yaşın üzerindeki Almanların sayısı yaklaşık 3 milyon 400 bin.

Rapora göre, OECD ülkeleri arasında diasporası en büyük üçüncü ülke olan Almanya, dünya sıralamasında ise Meksika, İngiltere, Çin ve Hindistan’ın ardından beşinci sırada yer alıyor.

Almanya’nın diaspora seferberliği
Başka ülkelerdeki Alman azınlıkların kültürel kimliklerinin korunmasını gözeten Almanya, eğitim, kültür, uyum, yatırım, mesleki gelişim imkanlarını özellikle Doğu Avrupa’da, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve ABD’de bulunan Alman kökenliler için seferber ediyor.

Diaspora çalışmalarını Ulusal Azınlıklar ve Alman Göçmenlerden Sorumlu Müsteşarlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde yürüten Almanya Federal Hükümeti, ayrıca destek verdiği birçok dernek ve vakıf aracılığıyla yurt dışındaki Alman azınlıkların asimile olmadan bulunduğu ülkeye entegre olmasını hedefliyor.

Yurt dışındaki Alman azınlıkların kültürel kimliklerini korumayı hedefleyen Almanya’nın, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürüttüğü programlar, yurt dışında Alman dili ve kültürüne yönelik eğitim ve programları düzenlenmesini ve anaokulları dahil eğitim kurumlarının kurulmasını da kapsıyor.

Alman hükümeti yurt dışındaki Almanlara sahip çıkıyor
Ulusal Azınlıklar ve Alman Göçmenlerden Sorumlu Müsteşarlığı aracılığıyla yurt dışında yaşayan Almanlarla düzenli görüşmeler yapan Almanya, büyükelçileri aracılığıyla STK’ların projelerinin teşvik edilmesini ve kültürel çalışmaların yürütülmesini, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla da kültür ve eğitim projelerinin desteklenmesini sağlıyor.

Yurt dışı kültür ve eğitim çalışmalarına her yıl bütçesinden hatırı sayılır maddi kaynak da ayıran Almanya, diasporanın kültürel kimliğinin ve anavatanla bağının korunmasının yanı sıra hukuki haklarının da gözetilmesi için bazı ülkelerle ikili anlaşmalar yapıyor.

error: Adam gibi iste verelim..!