BELÇİKA'DA İŞSİZ SAYISINDA REKOR

Hergeçen gün artıyor

Halil Uygun

BRÜKSEL – Ağustos 2012’de yüzde 11,5 olan Euro Alanı (AB 17) işsizlik oranı Eylül 2012’de yüzde 11,6’ya yükseldi. İşsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 10,3 seviyesindeydi. AB 27 işsizlik oranı da Eylül 2012’de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. AB 27 işsizlik oranı Eylül 2011’de yüzde 9,8 seviyesindeydi. Eurostat tahminlerine göre, Eylül 2012’de yaklaşık 18,5 milyonu Euro Alanı’nda olmak üzere AB genelinde yaklaşık 25,8 milyon kişi işsizdi. Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Euro Alanı’nda işsiz kişi sayısında yaklaşık 2,145 milyon kişilik artış gerçekleşirken, AB 27’deki toplam işsiz kişi sayısındaki artış 2,174 milyon oldu. Üye ülkeler arasından işsizliğin en düşük olduğu ülkeler Avusturya (yüzde 4,4), Lüksemburg (yüzde 5,2), Almanya ve Hollanda (her ikisinde de yüzde 5,4), iken, en yüksek olduğu ülkeler İspanya (yüzde 25,8) ve Yunanistan (Temmuz 2012’de yüzde 25,1) oldu. Erkek nüfusta işsizlik Eylül 2011 ile Eylül 2012 arasında Euro Alanı’nda yüzde 10,1’den yüzde 11,5e, AB27’de ise yüzde 9,7’den yüzde 10,6’ya yükseldi. Kadın nüfusta işsizlik oranı Euro Alanı’nda yüzde 10,6’dan yüzde 11,8’e, AB27’de ise yüzde 9,9’dan yüzde 10,7’ye yükseldi. Eylül 2012’de AB’de 3,493 milyonu Euro Alanı’nda olan 5,520 milyon 25 yaş altı kişinin işsiz olduğu belirlendi. Eylül 2011’de Euro Alanı’nda ve AB27’de sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 21,7 olan 25 yaş altı gençlerin işsizlik oranı Eylül 2012’de Euro Alanı’nda yüzde 23,3, AB27’de ise yüzde 22,8 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler Almanya (yüzde 8), Hollanda (yüzde 9,7) ve Avusturya (yüzde 9,9), en yüksek olduğu ülkeler ise Yunanistan (Temmuz 2012’de yüzde 55,6) ve İspanya (yüzde 54,2) oldu. ABD’de Eylül 2012’de işsizlik oranı yüzde 7,8, Japonya’da ise yüzde 4,2 seviyesindeydi.

error: Adam gibi iste verelim..!