Haklarını merak eden, hakkını arayan dostlar,
Merhaba…
Hepimizin insan olarak birtakım temel ihtiyaçları vardır. Emniyet içinde yaşamak, barınmak, beslenmek gibi.
Bunların bir kısmını devlet sağlarken bir kısmını da insanlar kendi çalışmaları ile sağlamak durumundadırlar.
Genelde her Türk ailesinin kafasında ev sahibi olmak isteği vardır. İstatistiklere bakıldığında da Türkiye’ deki insanlar Avrupalılara göre daha çok mülk sahibi olmakta ve kendi konutlarında oturmaktadırlar.
Bu biz Avrupa’da yaşayan Türk aileleri için de geçerli olan bir durumdur. Hatta birçoğumuzun hem Avrupa’da, hem de kendi memleketimizde konut ve mülkleri bulunmaktadır.
Mal mülk sahibi olmak herkesin hakkı
Hele son yıllarda Türkiye’nin hızla gelişmesi ile artan emlak fiyatları nedeni ile Türkiye’de emlak almak isteyen vatandaşlarımızın arttığı düşünülmektedir. Yine eninde sonunda Türkiye’ye kesin dönüş yapacağını düşünen hemen herkes de Türkiye’den bir mülk sahibi olmak istemektedir.
Vatandaşımız emlak almak isterken iyi niyetlidir. Ancak piyasada iyi niyetli konut imalat ve satıcılarının yanında maalesef kötü niyetli kimseler de bulunmaktadır. Vatandaşlarımız tabiri caizse bu tür kişilere elini verip kolunu kurtaramamaktadır.
‘’Mal canın yongasıdır’’ derler.
Bu tür sorunlarla baş etmenin yolu baştan bilenlere danışmak ve onların tavsiyelerine uyarak hareket etmektir.
Zararın neresinden dönülse kârdır
Her ne kadar danışmadan işe başlasak da inşaatı, konutu, daireyi teslim almadan ve inşaat aşamasında bir takım haklarımız hep vardır. Yerine göre inşaat teslim alırken, hatta inşaat bittikten sonra da kullanılabilir.
Bu haklarımız, ‘’Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘‘, ‘‘Borçlar Kanunu‘‘ ve konu ticari ise‚ ‘‘Türk Ticaret Kanunu’’nda yer almaktadır. Diğer kanunlarda da konu ile ilgili değişik hükümler bulunmaktadır.
Bir kısım haklar ise yüksek mahkeme olan Yargıtay’ın karar ve içtihatları örnek gösterilerek ancak mahkeme yolu ile elde edilebilmektedir.
Dikkat edilecek diğer bir husus haklarımızı elde edebilmek için yasalarda belirtilen zamanaşımı sürelerini kaçırmamaktır. Aksi takdirde haklı olmak birşeye yaramamakta hak düşümü süreleri ile karşı taraftan hakkımızı alamamakta ve maalesef zararımızla başbaşa kalmaktayız.
Gözümüz ağrıdığında göz doktoruna gittiğimiz gibi yapmamız gereken en önemli şey gayrimenkul hukukunu bilen iyi bir avukat ile gayrimenkul uzmanından her aşamada yardım almaktır.
Saygılarımla.

Av. Mustafa Koç
İrtibat: Tel: 0172 4484672 * Mail: ra.turkei@gmail.com * Facebook: kolayemeklilik

error: Adam gibi iste verelim..!