Kamu çalışanlarına bedava tedavi

Almanya ile ortak anlaşma

ANKARA – Türkiye’nin son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar artık yurtdışına da uzandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Almanya ile yapılan ortak anlaşmada, Türkiye’de ikamet eden memur ve esnaf bu ülkede ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilecek. Düzenlemeden bu ülkede turist olarak, öğrenci olarak bulunan kişiler de yararlanabilecek. Düzenleme 4,5 milyon esnaf ile 2 milyon memuru kapsıyor. Mevcut sistemde almanya’daki yakınlarına ziyarete giden memur veya bağ kurlu esnaf bu ülkede rahatsızlanması halinde sağlık hizmeti almak için ücret ödüyordu. Yeni anlaşma ile bu sıkıntılar ortadan kalktı. Almanya’dan sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen emekli sandığı ve Bağ Kur’a tabi sigortalılar, SGK’dan sağlık yardım hakkı belgesi alacaklar. Belge Alman Hastalık kasalarına sunulacak bu işlemin ardından sigortalılar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Türk vatandaşları sadece alman vatandaşlarının ödediği katkı paylarını ödeyecekler.  Almanya’da geçici olarak bulunan kamu personeli ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerde düzenlemeden yararlanabilecekler. Düzenleme ile mağduriyetler ortadan kaldırılmış ve rayiç bedeller üzerinden ödeme imkanı getirilmiştir.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada “Ülkemiz ile Almanya arasında 30.04.1964 tarihinde imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesi sağlık sigortasına ilişkin hükümleri de kapsamaktadır. Söz konusu sözleşmenin sağlık sigortasından, SGK adına sadece 5510 sayılı Kanunun hizmet akdi ile çalışanlar (İşçi) kapsamındaki sigortalılar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlanabilmektedir.  SGK’nın Almanya ile varılan mutabakatına istinaden, Kanunun Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ve Kamu İdarelerinde çalışanlar (Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de Sözleşmenin sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinden 26.11.2012 tarihinden itibaren yararlanmaları sağlanmıştır” denildi.

Söz konusu düzenleme ile bu kapsamlardakilerden; Sigortalıların geçici görevli olarak, Sigortalılar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin turistik amaçlı olarak, Sigortalılar ile emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin öğrenim amaçlı olarak,

Almanya’da bulunduklarında, bulundukları sürede; Sigortalıların Almanya’da daimi ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Emekli aylığı alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Almanya’da daimi ikamet edenlerin, ikamet ettikleri sürede, sağlık yardımları Sözleşmede öngörülen usullerle SGK tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamdakilerin SGK’dan alacakları Sağlık Yardım Hakkı Belgesini Alman Hastalık kasalarına ibraz etmeleri halinde sağlık yardımlarından Alman mevzuatının öngördüğü ilave ücret dışında Almanya’dan ücretsiz olarak yararlanacaktır.

error: Adam gibi iste verelim..!