TOPLUMSAL DUYARLILIK ARTMALI

 
Temel amacı engellilerle ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bu anlamlı günü saygıyla anıyor, engellilere yönelik toplumsal duyarlılığımızın artmasını temenni ediyorum.

2015 yılı sonu istatistiklerine göre Almanya’da yaklaşık 7,6 milyon insan engelli (% 50 ve üstü engelli derecesi olanlar) yaşamakta. Toplumun yüzde 9,3’ünü oluşturan bu insanlarımızın hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, temel bir insan hakkıdır. Dünyayı engelsiz insanlarımız için kolay yaşanır hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, onların hayata tutunmalarını, içlerindeki yaşama sevincini, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamak, hepimizin sosyal sorumluluğu ve insani görevidir. Engellilerin normal bir hayat sürebilmeleri, ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür ve bu alanda kamusal hizmetlerin geliştirilmesi de çok önemlidir.

Özellikle engelli insanlarımız kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek ve sosyal hayata karışmak açısından iş dünyasında da yerlerini almalıdır. 2015 yılı Ekim ayı istatistiklerine göre Almanya’da işsiz engelli oranı yüzde 13,9 olarak açıklanmıştır. 2015 yılı işsizlik oranının tam iki katı olan bu oran, bu alandaki eksiklikleri işaret etmektedir.  İş yerlerinde engelliler için ayrılan kotalar genelde doldurulmamaktadır. Bu alanda üretilecek siyaset ve sosyal çalışmalarla bu eksiklikler bir an önce giderilmelidir.

Engel grubu ve engel oranı ne olursa olsun, bütün engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yetebilen vatandaşlar olarak yaşamalarını sağlamak ve engellilerimizin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır.KEngellilerimizin karşılaştıkları sorunların çözülmesi, çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan eşit oranda yararlanması, kültür, sanat ve sportif alanlarda ve toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun diğer tüm kesimlerin ortak görevi olduğu unutulmamalıdır.

Öte yandan engellilik sadece bu durumu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen dikkate alınması gereken bir durumdur. Engelli bireylerimizin, toplumun kendisine yönelik olumsuz tutumlarından dolayı bir çok fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlar yaşadıkları ise üstü kapatılamayacak bir gerçektir. Kısacası aslında engelli bireylerin hayatlarını engelleri değil yaşam koşullarıdır. Bilinçli bir toplum oluşturarak ve gerekli sosyal, yasal önlemleri alarak engellilik dezavantajlarını büyük ölçüde engelleyebiliriz.

Bugün sağlıklı olmamız, yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimiz anlamına gelmez. Sonuçta hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamalıyız.

Fiziksel ve zihinsel farklılıkların ve eksikliklerin yaşama dair engel oluşturmadığı bir dünya dileklerimle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü saygıyla anıyorum.

 

Nebahat Güçlü

Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili

error: Adam gibi iste verelim..!