AİHM’den çalışan lehine karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çalışanların iş sırasında kullandıkları mesajlaşma programlarının işveren tarafından gözetlenemeyeceğine karar verdi

 

STRASBOURG-  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Romanya’da mesai saatinde faydalanılan profesyonel amaçlı mesajlaşma sistemini kişisel amaçla kullanan çalışanın işten atılmasını haksız buldu. AİHM’in son karar organı Büyük Daire, 38 yaşındaki Romanya vatandaşı Mihai Bogdan Barbulescu’nun 2004-2007’de çalıştığı satış şirketinden, profesyonel mesajlaşma programını kişisel amaçlarla kullandığı gerekçesiyle çıkarılması hakkındaki itirazını görüşerek, karara bağladı.

“Karar, kişisel ve ailevi yaşama saygıyı düzenleyen maddeye aykırı”

Kararda, çalışanların iletişim faaliyetlerinin profesyonel ortamda bile olsa habersiz takibe alınmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) kişisel ve ailevi yaşama saygıyı düzenleyen 8. maddesine aykırı olduğu belirtildi. Büyük Daire, Romanya yargısının, işten çıkarılan Barbulescu’nun kişisel ve ailevi özel yaşamı ile iletişim özgürlüğüne dair haklarını gözetmediğine hükmetti. Ayrıca işten çıkarılma kararının “profesyonel amaçlı mesajlaşma programını kişisel amaçlarla kullanma” gerekçesine dayandırılamayacağı kaydedildi. Kararda, iş yeri sahibinin, çalışanlara mesai saatlerinde kullanılan iletişim platformunun gözetim altına alındığı veya yazışmaların ne derece izlendiğine ilişkin uyarıda bulunmadığına da işaret edildi. Büyük Daire, Romanya yargısının, işten çıkarılma kararını incelerken bu durumları göz ardı ettiği tespitinde bulundu. Nihai değer taşıyan karar, 6’ya karşı 11 oyla alındı. Büyük Dairenin kararı, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkede çalışma saatleri sırasında internet ve mesajlaşma programı kullanımı ile bu faaliyetlerin kişisel amaçlarla gerçekleştirilmesi konularında içtihat oluşturması açısından önem taşıyor.