Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının belirtileri nelerdir?

AFMF hastalığı nedir?
Nadir hastalıklar kategorisinde değerlendirilen Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı, isminden de anlaşılacağı gibi irsi (kalıtsal) olmasından ve Akdeniz civarında yaşayan insanlarda rastlanmasından dolayı bu isimle ifade edilmektedir. Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı bulaşıcı değildir. Ateş ana belirtilerindendir. Ek olarak karın, göğüs ve eklem ağrıları ile isilikler gelir. Ailevi Akdeniz Ateşi bir Otoinflamatuar hastalıktır. Bu, vücutta „kendiliğinden“ iltihapların meydana gelmesi demektir. Bu iltihaplar ateşlenmeyi veya karın veya eklemlerdeki ağrıları tetiklemektedir. Bu durum MEFV isimli genin, değişime (mutasyona) uğramasından kaynaklanmaktadır. Bu mutasyonlar, bağışıklık sisteminin belli bir bölümünü etkileyerek iltihabı tetiklemektedir.

blank

 

Bu belirtiler hastalığa işaret etmektedir.
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığının en önemli belirtilerini ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrısı olarak sıralayabiliriz. Bu belirtilerin sıkça görülmesi ve çoğunlukla bir ila üç günlüğüne meydana gelmesi Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığının bir işareti olabilir. Bilhassa akrabalarda da bu hastalık belirtileri bulunuyor ve aile güney doğu Akdeniz bölgesinden geliyorsa hemen doktora gidip bu belirtilerin Ailevi Akdeniz Ateşi’nden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görüşmek önemli olur.

Kimlerde yüksek risk altında?
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)’nin kaynağı mutasyona uğramış bir gendir ve irsidir. Buna öncelikle güney doğu Akdeniz bölgesindeki insanlarda rastlanır. Bundan dolayı Almanya’da öncelikle Türk, Ermeni veya Arap kökenli insanlarda görülür.

 

blank

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalağının ana belirtileri:
Yüksek ateş (38–40° derece): Hızlı yükselen ateş en fazla 4 gün kalıp yine hızlı bir şekilde düşmektedir. Ateş nöbetleri arasındaki süre belirsizdir, haftalar veya yıllar geçebilir.
Karın ağrıları: Bunlar çoğunlukla hafif, bazen de ağır olabilir. Karın zarı hassas veya gergin olabilir.
Eklem ağrıları: Daha çok el mafsallarında, dizde veya ayak bileği veya (ekleminde) meydana gelir, nerdeyse her zaman tek taraflı.
Ağrı yapan yoğun isilik: Öncelikle ayak sırtında, ayak bileğinde veya baldırlarda meydana gelir.

 

blank

Hastalığın tedavisi:
Bir insanda „Ailevi Akdeniz Ateşi“ (FMF) hastalığı tespit edildiğinde, bu şu manaya gelmektedir: Hastalık sadece tesbit edilen belli ilaçlarla tedavi edilebilir. Hastalığın tesbiti ile ateşlenme nöbetlerinin neden kaynaklandığı anlaşılmış olur.
Colchicin etken maddesi hastaların yüzde 60’ında ateşlenme nöbetlerini önleyebilmektedir. Takriben yüzde 30’unda en azından hastalık nöbetlerinin şiddeti ve sıklığı bariz bir şekilde azaltılmaktadır. Tedavisiz geçen yıllar, başta böbrekler olmak üzere organların, özellikle böbreklerin, hasar görmesine sebep olabilir. Vaktinde ve doğru tedaviyle sonradan ortaya çıkacak bu hasarları önleyebilir.
Bazı hastalarda ise Colchicin hiçbir etki göstermeyebilir. Bu durumda tedaviyi sürdüren hekim, Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı’nı başka bir tedavi metoduyla devam ettirmelidir.