Almanya ile finansal bilgi değişimi başlamadı

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı adıyla hazırlanan düzenleme 1 Haziran’da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında oluşturulan ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı’nın uygulanması uluslararası alanda vergi kaybı ve kaçaklarının önüne geçmek amacıyla hayata geçiriliecek. Türkiye ile Almanya arasındaki finans bilgi transferi, teknik alt yapının oluşturulması amacıyla önceki yıllarda birçok kez ertelenmişti. Türkiye, 136 ülkenin anlaştığı yabancı ülkelerle finansal bilgilerin otomatik olarak transferini öngören anlaşmayı 24 Nisan 2017’de imzalayarak 31 Aralık 2019’da da onaylamıştı. Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçen yıl hazırlanan konuyla ilgili rehber güncellenmek üzere siteden kaldırıldı.

Gayrimenkul ve Taşıt yok
Anlaşmaya göre, ülkeler, ilgili şahısların finansal hesap bilgilerini, banka gibi finansal kuruluşlardan toplayıp talep olmadan otomatik olarak her yıl anlaşma yaptığı ilgili ülkeyle paylaşacak. Ancak gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında yer almayacak. Ayrıca hesap hareketleri detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşıma sunulmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçen yıl hazırladığı rehbere göre değişime tabi finansal ve kişisel bilgiler şunlar:
* Mevduat hesapları,
* Saklama hesapları,
* Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,
* Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,
* Düzenli ödeme sözleşmelerine

Değişim yapılacak kişisel bilgiler ise şöyle:
* ilgilinin adı ve soyadı
* Adresi
* Yerleşik (mükim) öldüğü ülke ve vergi kimlik numarası (VKN)
* Doğum yeri ve tarihi
* Hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri
* Hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı.

Ankara, yurt dışındaki Türklerin banka, altın ve diğer finansal hesaplarını yaşadıkları ülkeye bildirmeye başladı haberi Avrupa’daki Türkler Arasında tedirginlik doğurmuştu. Düzenlemenin teknik alt yapı gerektirdiği bu yüzden de alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar bazı ülkelerle bilgi paylaşımı yapılmayacağının altını çizen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren “Elektronik ortamda Türkiye’de faaliyet gösteren finansal kuruluşlardan yurt dışında yaşayan hesap sahiplerinin bilgisinin belli bir formatta toplanarak aktarılması elbette ki teknik altyapı çalışmaları gerektirmekte. Bu hazırlık sürecini en sağlıklı şekilde tamamlayabilmek için yurt dışında hesap sahiplerinin en yoğun ikamet ettikleri Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya, Türkiye’nin 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınmadı. Dolayısıyla bu yıl bu 5 ülke ile otomatik bilgi değişimi yapılmayacak. Daha az sayıda hesap sahibinin ikamet ettiği diğer AB ülkeleri dahil toplam 54 ülke ile ise bilgi değişimi süreci devam ediyor. Fakat önümüzdeki yıllarda bilgi paylaşılan ülke sayılarında artışlar yaşanacak.” şeklinde konuştu. Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tutulan hesap bilgilerinin bilgi değişimi kapsamında olduğunu, fakat taşınmaz mülk ve araç gibi taşınırlara ait bilgilerin ise paylaşılmayacağına vurgu yapan Başkan Eren şunları kaydetti; “Anlaşma çerçevesinde paylaşılacak finansal hesaplar; mevduat hesapları, saklama hesapları, borç ve ortaklık ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleri olmak üzere 5 kategoriden oluşuyor. Dolayısıyla otomatik bilgi paylaşımı kapsamında finansal kuruluşlardaki finansal hesap verilerinin paylaşımı söz konusu olup gayrimenkul bilgileri ya da emekli maaşı hesabı gibi bilgilerin paylaşımı söz konusu olmayacak.” Paylaşım kriterlerini taşıyan hesaplara ait bilgilerin, herhangi bir müdahale ile otomatik değişim dışında bırakılmasının mümkün olmadığını aktaran Başkan Eren, bu konuda vatandaşlara uyarılarda bulundu. ”Otomatik bilgi paylaşımı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde birçok ülkenin taraf olduğu ve karşılıklılık esası çerçevesinde yürütülen bir süreç. Paylaşım içeriği ve yöntemi uluslararası anlaşmalara göre yapılmaktadır.” diyen Başkan Eren, finansal hesap bilgilerinin bildirim dışında tutulacağı vaadiyle kendilerinden ücret, T.C. kimlik numaraları, e-devlet şifreleri gibi bilgileri talep eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli davranılması gerektiğini söyledi. Başkan Eren ayrıca bu konudaki provokatif haberlere de itibar edilmemesini sözlerine ekledi. Kişisel bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini dile getiren Eren, “Kesinlikle unutulmamalı ki; bu konuda yurt dışında veya Türkiye’de ücret karşılığı hizmet vermek üzere hiçbir avukat, danışman veya şirket yetkilendirilmemiştir. Vatandaş odaklı katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımız Vergi İletişim Merkezi (VİMER) aracılığı ile 189 numaralı hattan bilgi edinebilirler. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile de bilgi edinmek mümkündür. Türkiye’nin uzun bir süredir uluslararası hukukun bir gereği olan bildirim yükümlülüğü konusunda ilgili ülkede vergi mükellefi olan hesap sahiplerinin yasalar çerçevesinde hareket etmeleri halinde herhangi bir sıkıntı yaşamaları söz konusu olmayacaktır” dedi.