Almanya’da bakıma muhtaç sayısı arttı

AOK Hessen Etnik Pazarlama Uzman Koordinatörü Necati Şuözer, Almanya’da ve Hessen eyaletinde bakım sigortasından yararlanan kişi sayısının arttığını dile getirdi.

NECATİ ŞUÖZER – Bakım hizmetlerinden faydalanmada belirgin derecede artış kaydedildi. AOK Hessen bünyesinde 2018 yılı itibari ile toplamda 117 bin 911 sigortalı bakıma muhtaç ve bakım hizmetlerinden istifade etmektedir. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında bakım muhtaçlık oranında artış kayıt edilmiş durumda.  Bakım muhtaçlıkta ülke genelinde artış görülmektedir.  AOK Hessen bünyesinde 2018 yılında bakıma muhtaçlık ile ilgili olarak yapılan ilk başvuru sayısı 37 bin 911 olarak tespit edilirken, mevcut bakıma muhtaçlık durumunun kötüye gitmesi ise ilgili olarak sunulan dilekçe sayısı ise 27 bin 226 olarak belirtilmiştir. 2017 yılında toplamda 3 milyon 301 bin 999 kişi Almanya´da bakım sigortalarından hizmet almıştır. En fazla bakım kademesi 2 dahilinde hizmet verilmiştir. Bu da, 1 milyon 456 bin 20 bakıma muhtaç kişiye tekabül etmektedir. Yasal bakım sigorta kurumlarının 2017 yılı itibarı ile yapmış oldukları hizmetlerin para cinsinden karşılığı 35,5 milyar avrodur.

Bu harcanan paranın dağılımına gelince:

Tam yataklı bakım hizmetleri için: 13 milyar avro

Bakım parası hizmetleri için: 9,99 milyar avro

Ayni bakım hizmetleri için: 4,50 milyar avro

Bakım işlevini üstlenen kişilerin sosyal güvenceleri için: 1,54 milyar avro

Bakım yardımcı araç ve gereçleri için: 0,88 milyar avro

Diğer bakım hizmetleri için: 5,33 milyar avro

Almanya´nın demografik yapısını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sayının ve masrafların gün geçtikçe artacağını öngörebiliriz.