ANADİL GELECEĞİN TEMİNATI

Mehmet Güzel
STUTTGART-Almanya Türk Federasyon (aTf )BW 1. Bölge Başkanlığı’nın düzenlediği, “Anadil Eğitiminin Önemi” isimli eğitim toplantılarının ilki Stuttgart Türk Milli Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.  Toplantıya, T.C Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Ümit Kaptı, Württemberg Okul Aile Birlikleri Federasyonu Başkanı Burhan Uzun, Merkez Koordinatörler öğretmenleri; Tamer Oner ve Murat Oğuz ile Stuttgart Koordinatör öğretmeni Nevzat Gürcü, Türkçe öğretmenleri; Ozgür Kınalı, Ali İhsan Yanar , Naziye Kaska , Zuhal Özkan ve Vedat Uğurlu katıldılar. Toplantıda yapılan konuşmalarda Anadilin önemine dikkat çekildi ve çocuklarımızın rüyalarının bile Türkçe olması gerektiği belirtildi. Dil, bir iletişim aracı olmaktan çok daha fazla şeyi ifade eder. Her dil, o dili konuşan toplumun tarihinin ve kültürünü gelecek nesillere taşıyıcısıdır” diye konuşan Ataşe Kaptı , Almanya’da yaşayan çocuklarımızın anadillerini öğrenmelerinin ne kadar önemli olduğu ve derslere katılmalarının ne kadar önem taşıdığı vurgulayarak ” bu derslere katılım anadil eğitiminin önemi bizim buradaki varlığımızın teminatıdır” dedi. Stuttgart Türk Milli Kültür Dernek başkanı Cevdet Başbuğ Avrupa’daki Ülkü Ocaklarının anadil eğitimi milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalarına devam edeceğini belirterek Ataşeliğin düzenlediği etkinliğin önemine vurguladı.