Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendeciler Platformu

Mehmet Güzel
STUTTGART- Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendeciler Platformu üçüncü yuvarlak masa toplantısını Stuttgart şehrinde gerçekleştirdi. ATGP Platformunun düzenlediği üçüncü yuvarlak masa toplantısına katılım yoğun oldu. Sektörde faaliyet gösteren Almanya’daki farklı şehirlerden ve diğer avrupa ülkelerinden  sektörde hizmet veren marketçi, toptancı üretici ve sektörün her alanında olan insanları bir araya getirdi. Katılanlar arasında İTİKAT firmasının sahibi Sami Erkurt, eski adıyla Baktat ve yeni adıyla SUNTAT yetkilisi İsmail Yalçın, 4CEO Menajeri Fatih Çakmak, CEO Menajeri Hakan Okay , Aktar Bingöl ve Natürkozmetikte Mustafa Gürpınar ve çok sayıda küçük ve büyük ölçekli işletme sahipleri yer aldı.  İtikat GmbH ve Akman GmbH tarafından organize edilen program Avrupa Türk Gıdacılar Perakendeciler Platformu Koordinatörü Volkan Aydın’ın açılış konuşmasıyla başladı. 45 yıldır sektörde yapılamayanı yapmakla ilgili mücadele ediyoruz diyen Aydın amaçlarını dokuz maddeyle sıraladı.

Birinci olarak Avrupa’daki gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm perakendicilerimizi organize yapı içinde, kurallı ve sistematik gelişmelerini tamamlamış güclü markalar haline getirmek.
2-Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında uyum, güven ve iş birliği sağlamak.
3.- Eğitim faaliyetleriyle ile parekendecilerin ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültürel düzeylerinin gelişmesini sağlamak.
4. Gıdacıların daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak için,  gereken her türlü faaliyette bulunmak.
 5.Teknoloji paylaşımını ,fikir  alış verişini ve koordinasyonu temin etmek.
 6. Meslek ilkelerine uyulmasını Ahlaklı Ticaret anlayışı ile mesleğin onurunu korumak.
 7. Toplumda tüketim kalitesini arttırmak.
 8. Mesleki bilgi ve görgü bilgilerini artırıcı her türlü kültürel ve ticari faaliyetleri
yakından takip ederek üyelere duyurmak ve duyurucu tedbirler almak.
 9. Gençlerin gıda perakendeciliği alanına yönelmelerini sağlamak olarak sıralayabiliriz” dedi Aydın emeği geçenlere teşekkür ederek “Birlik ve beraberlik olduğu sürece tüm sorunların üstesinden geliriz” diye belirtti.

Eğitim ve Danışmanlık’tan Hakan Okay, Avrupa Türk Gıda ve Perakende Sektöründe Yeniden Yapılanma Çerçevesinde Perakendeci – Tedarikçi – Distribütör İlişkileri başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Okay sunumunda İnovasyon – Değişim – Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik, Raflardaki Derinlik, Ekip Yönetimi, Rekabet Silahı: Müşteri İlişkileri Yönetimi konu başlıklarında farklı uygulamalardan örnekler göstererek katılımcıları bilgilendirdi.  Toplantıda ayrıca Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmaya konulan ve sektörü yakından ilgilendiren yeni yasal mevzuatlar ve mevzuatlara uyum için yapılması gerekenler de ele alındı. Bu konudaki sunumu Gıda Yüksek Mühendisi Harun Şimşek gerçekleştirdi. Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Babur Akyol sunumunda Türk perakendesinde özellikle yerel zincirler tarafında yaşanan gelişim, dernekleşme çalışmalarının sektöre kazandırdıkları ve perakende için sektörel iletişimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı. Akyol ” Bu çerçevede hepinizi tekrar çalışmalara destek vermeye ve kendi bölgelerinizdeki gıdacılar ile sosyal ilişkilerinizi geliştirmeye davet ediyorum. Unutmayın ki bu sektör nerdeyse elli yıldır var ama bir derneği, dergisi, gazetesi, vakfı, resmi kurumlarla iletişime geçecek bir hukuksal yapısı yok. Şimdi bir şeyler yapma zamanıdır, bir yerlerden başlama zamanıdır” dedi.