Avusturya’daki Müslümanları zor günler bekliyor

Avusturya’da yaşayan 700 binin üzerinde Müslüman, hükümet programında yer alan “siyasal İslam” yaftasıyla dini özgürlüklerinin kısıtlanacağı ve yaşam alanlarının daraltılacağı endişesini taşıyor.

Avusturya’da yaşayan Müslümanlar, aşırı sağcı hükümetin programında yer alan, ancak tanımı açık bir şekilde yapılmamış “siyasal İslam” ibaresinin, dini özgürlüklerin ve yaşam alanlarının daraltılmasına neden olacak uygulamalar için bir kılıf olarak kullanılmasından endişe duyuyor.

Avusturya’da 18 Aralık’ta göreve başlayan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) kurduğu koalisyon hükümeti, ana gövdesini yabancı, sığınmacı ve İslam karşıtlığının oluşturduğu programı ve bakanlar kuruluyla dikkat çekiyor.

Hükümetin 180 sayfalık programında, İslam kelimesinin “terör” gibi olumsuz ifadelerle birlikte 21 kez anılmasının yanı sıra, hem koalisyon görüşmeleri esnasında hem de hükümet programında değinilen “siyasal İslam” ifadesi ile hükümetin tam olarak neyi kastettiğinin anlaşılmaması, ülkede yaşayan Müslümanlarda endişelere yol açıyor.

Özellikle tanımı yapılmamış, ucu açık “siyasal İslam” ibaresinin hükümet programının birçok yerinde vurgulanıyor olmasına dikkat çeken sivil toplum kuruluşları, aşırı sağcı koalisyonun, bu belirsiz ifadeyle Müslümanların dini özgürlüklerini kısıtlayıcı baskı ve yaptırımları hayata geçirmesinden kaygı duyuyor.

İslam ve Müslümanlar dışında başka bir din veya gruba yer verilmeyen hükümet programında, Avusturya’da resmen kabul edilmiş bir dinin mensuplarının güvenlik sorunu olarak tanımlanması ve bu nedenle denetimlerin arttırılmak istenmesi birçok uzman ve kanaat önderi tarafından, belirli bir grubun bilinçli bir şekilde ötekileştirilmesi olarak yorumlanıyor.

Özellikle 2015 yılında yürürlüğe giren yeni İslam yasasına dikkat çekilen hükümet programında, söz konusu yasa kapsamında Müslümanlara ait eğitim kurumların yanı sıra, dernek ve vakıflara yönelik kontrollerin artırılması, yasaya aykırı olduğu ileri sürülenlerin kapatılması planlanıyor.

Müslümanlara ait cami ve din eğitimi verilen kurumlarda da dış etkilerin azaltılması için yoğun kontrollerin yapılacağı vurgulanan programda, standart bir Kur’an-ı Kerim tercümesinin kullanılması öngörülüyor.

“Çeşitli kavramların maskesi altında İslam düşmanlığı yapılıyor”

Avusturya’da Müslümanları temsil eden, başbakanlığa bağlı Avusturya İslam Cemaatinin (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, İslam dini hakkında bilgisi olmayan siyasiler ve sözde uzmanların kavram kargaşası yaparak, Müslümanlara yönelik toplumda olumsuz yaklaşımların oluşmasına neden olduklarını söyledi.

Olgun, İslam dinini ilgilendiren her konunun resmi muhatabının İslam Cemaati olduğunun altını çizerek, “Son zamanlarda, çeşitli kavramlarla İslam düşmanlığı yapılmak isteniyor.” dedi.

Tarihte birçok din adına suistimallerin yapıldığını belirten Olgun, bu durumu İslam’a mal etmenin yanlış olacağını, siyasal Hristiyanlık ya da Musevilik gibi ifadeler kullanılmazken, İslam’a yönelik böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Georgetown Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Farid Hafez da merkez sağ ve aşırı sağ partilerin oluşturduğu yeni hükümeti, “aşırı sağcı politikaları hayata geçirmek isteyen, toplumun gelir seviyesi yüksek kesimini gözeten, ekonomik durumu düşük vatandaşları göz ardı eden ve Müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı” olarak tanımladı.

Hafez, “Hükümet programında kullanılan siyasal İslam ifadesi çok elastik, kesin bir şekilde tanımlanmamış ve tamamen yönetimin yorumuna bırakılmış bir terim. Burada en tehlikeli husus, bunun bir nevi siyasi silah olarak kullanılacak olması. Buna müsaade edilmemesi ve karşı tutum sergilenmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.