AZINLIK SORUNLARI TARTIŞILDI

MURAT PEHLİVAN
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Cenevre’deki Birleşmiş Milletler (BM) Evi’nde düzenlenen Azınlık Sorunları Forumu’nun 11. oturumuna katıldı. “Vatansızlık” temalı oturuma ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Aykut Garipoğlu ile ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu üyesi Funda Reşit-Taştekin iştirak etti. Batı Trakya Türk toplumunu ABTTF ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD) temsil ettiği toplantıda Batı Trakya Türk toplumu temsilcileri Yunan Vatandaşlık Yasası’nın eski 19. maddesi hükmüyle vatandaşlıktan çıkarılan 60.000 Batı Trakya Türk’ünün mağduriyetlerini ve taleplerini dile getirdi.

 

blank

 

ABTTF: Yunan hükümeti 19. madde mağduru Batı Trakya Türklerinin sorunlarını çözmek için yeterli adımları atmıyor “Azınlıklara mensup kişilerin vatandaşlık hakkının garanti altına alınması” başlıklı dördüncü oturumda konuşan ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Aykut Garipoğlu, 1955-1998 yılları arasında yürürlükte olan Yunan Vatandaşlık Yasası’nın ilga edilmiş 19. maddesiyle özellikle Batı Trakya Türk toplumu mensubu kişiler olmak üzere Yunanistan’da yaşayan farklı etnik azınlık gruplarının ülkeden uzaklaştırılmasının amaçlandığını söyledi. ABTTF, 19. madde hükmüyle 60.000 Batı Trakya Türk’ünün haberleri olmaksızın Yunan vatandaşlığından çıkarıldığını ve bu maddenin başta Yunan Anayasası’nın 4. maddesi ve BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’ni açıkça ihlal ettiğini belirtti. 1998 yılından bu yasanın kaldırılmasına rağmen vatandaşlıktan çıkarma kararlarının iptal edilmediğinin altını çizen ABTTF, 19. madde mağduru kişilerin vatandaşlıklarını tekrardan kazanabilmek için yabancılara uygulanan aynı vatandaşlık işlemlerine başvurmak zorunda olduğunu aktardı. ABTTF, Yunanistan’ın uluslararası antlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirerek 19. madde mağdurlarının vatandaşlıklarının geri verilmesi sürecini kolaylaştırması ve mülkiyet hakkı çerçevesinde zararlarını gidermesi çağrısında bulundu.

 

blank

 

Oturum sonrası yanıt hakkını kullanan Yunanistan, Yunan Vatandaşlık Yasası’nın eski 19. maddesinin belirli bir grubu hedefe koymaksızın ülkeye dönmemek üzere Yunanistan’dan ayrılan Yunan etnik kökeninden olmayan herkese uygulandığını ifade etti. Yunanistan, vatansızlık olgusunu ortadan kaldırmak için yasalar çıkarıldığını belirterek “Trakya’daki Müslüman azınlığın” uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak ayrımcılık olmaksızın yasalar önünde eşit olduğunu ve mülkiyet hakkının hiçbir zaman ihlal edilmediğini iddia etti. BTAYTD üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ve Sinan Kavaz da Forum’da söz aldılar. BTAYTD, 19. maddenin Yunanistan’da vatandaşlıktan çıkarma işlemleri için önemli bir araç olduğunu ifade ederken bu madde sonucu 60.000 Batı Trakya Türk’ünün Yunan vatandaşlıktan çıkarıldığını, vatandaşlığını kaybedenlere vatandaşlıktan vazgeçmeyi isteyip istemediklerinin sorulmadığını belirterek Yunanistan’ın vatandaşlıkları geri vermek için çaba göstermediğini söyledi. 19. madde hükmüyle Yunan vatandaşlığını kaybedenler için özel bir prosedür hazırlanması çağrısında bulunan BTAYTD’ye cevaben Yunanistan, 19. maddenin 1998 yılında kaldırıldığını, Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nca vatandaşlığını kaybedenler tarafından yapılan başvuruların incelenerek yasalar çerçevesinde vatandaşlıkların geri verildiğini iddia ederek “Trakya’daki Müslüman azınlığın” Lozan Barış Antlaşması ile korunduğunu ve bu çerçevede tüm haklarından faydalandığını ifade etti.

 

blank