BASEL III ENDİŞE VERİYOR

Küçük ve Orta Boy İşletmeler Basel III düzenlemelerinden endişeli

İSA AKSOYLU
KÖLN- Bankaların sermaye yeterlilikleri ve bu konudaki riskleri bertaraf etmeye yönelik düzenlenen Basel III Kriterleri hem bankaları hem de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri olumsuz yönde etkiliyor. Yeni düzenlemeye göre bankalar gelecekte karşılaşabilecek olası krizlere karşı sermayelerini arttırmak zorundalar. Mali Hizmetler Federal Denetleme Dairesi (Bafin) tarafından sıkı kontrollere tabii tutulan bankalar bu durumda kredi verme koşullarını zorlaştırıyor. Kredi başvurusunda bulunan şirketler böylece bankalar tarafından finansal durumlarına yönelik daha detaylı kontrol ediliyor.

Uzun vadeli kredi almak zorlaşıyor

Şirketlerin krediye başvurmaları durumunda risk derecelendirmesi yapılıyor. Şirketin finansal durumu riskli olarak derecelendiği takdirde ya yüksek faizli krediler veriliyor ya da başvurular tamamen reddediliyor. Şimdiye kadar daha esnek olan derecelendirme prosedürü Basel III düzenlemesiyle daha kritik bir yol izliyor.

Danışmanlık Şirketi Polat Consulting Genel Müdürü Thomas Polat konuya ilişkin ”KOBİ’lerin bankalarla olan işbirliklerinin kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Basel III Kriterlerinin getirdiği risk odaklı yaklaşımından, özellikle KOBİ’lerin etkileneceği çok açık bir şekilde öngörülebilir” diye konuştu.

KOBİ’ler farklı bir davranış şekli sergilemeli

Küçük ve Orta ölçekli şirketlerin kalkınmasına yönelik faaliyet gösteren BPN (Business Power Network)’un basın danışmanı Neslihan Yavuz, ”KOBİ’ler finansal açıdan uzun vadeli planlar yapmalı. Şirketlerin kredi alamama durumu zincirleme iflas sonucu yaratabilir. Bankalardan kredi alma olasılığını yükseltmek için şirket sahipleri vergi ödemelerini düşürmek düşüncesiyle bilançolarını olduğundan az göstermekten kaçınmalılar” diye belirtti.

Daha Farklı Çözümler

Bankalardan alınabilecek krediler dışında alternatif yöntemlerin de olduğunu açıklayan Neslihan Yavuz en kısa zamanda Küçük ve Orta Boy İşletmeler ‘in taleplerini karşılayabilecek çözümler sunacaklarını duyurdu.

BPN hakkında:
BPN (Business-Power-Network) ilk kez 2011 yılında kurulmuştur. Almanya’da küçük ve orta ölçekli şirketlerin ticari olarak kalkınmasına yönelik faaliyet gösteren bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur. “Birlikten güç doğar” sözünü ilke edinerek beraberlik ruhuyla üyelerini siyasi ve ekonomi alanlarında aktif lobi ve basın çalışmaları ile temsil eden, aynı zamanda ticari açıdan ihtiyaç duydukları her konuda destek olmayı, bilgilendirmeyi ve kolaylık sağlamayı hedef edinen BPN Network, muhasebe, finans, hukuk ve danışmanlık alanlarındaki uzman işbirliği ortakları ile üyeleri için etkin çalışmalar yürütmektedir.