BIG’DEN SEÇİMLERİ BOYKOT ÇAĞRISI

Yeni ve Adalet Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, 24 Eylül’de yapılacak olan Federal Parlamento seçimlerini boykot çağrısı yaptı! Yıldız: “Bu seçimleri boykot edin, lütfen bizi bölenlere oyunuzu vererek prim vermeyin!” şeklinde konuştu.

Kâmil Yılmaz
LUDWİGSHAFEN – Almanya’da yaşayan Türk kökenliler tarafından kurulan ve kısa adı BİG olan Yenilik ve Adalet partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, 24 Eylül’de Almanya’da gerçekleştirilecek olan Federal Meclis seçimleri ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, yazılı olarak yaptığı açıklamada; şu ifadelere yer verdi:

Herkesin bildiği gibi Almanya federal meclisindeki tüm partiler referandum sürecinde aralıksız Türkiye hükümeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı hayır kampanyası yürüttüler ve çeşitli algı operasyonlarına baş vurdular. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik seçilmiş Cumhurbaşkanını araçsallaştırarak, şahsını hem demonize hem de itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ve Alman medyasının da desteğiyle maalesef bundan da siyasi rant elde ettiler ve halen ediyorlar. BIG Partisi genel başkanı olarak bunu son derece kınıyorum. Mevcut sistem partileri bu tavırlarıyla hem toplumu bölüyorlar, hem de Almanya’nın ayrımcılık, ırkçılık ve fırsat eşitsizliği gibi gerçek sorunlarından saptırıyorlar. Aktüel olarak da, Alman hükümeti Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesini hayata geçirmeyeceğini beyan ederek Türkiye’ye baskı ve hatta şantaj yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye kökenli seçmenlere, Almanya’nın Türkiye’ye olan menfi tavrından dolayı Almanya’nın büyük partilerini seçmeyin diye bir çağrıda bulunmaktadır. Bu siyasi bir misilleme olarak görülebilir. Bu çağrı elbetteki Cumhurbaşkanı’na sempatisi olan birçok seçmeni etkileyecektir. Biz Almanya’da kurulu bir parti olarak bu tür karşılıklı müdaheleleri pek tasvip etmiyoruz, çünkü bu durum maalesef karşılıklı önyargılara sebep veriyor ve toplumun daha da kutuplaşmasını ve bölünmesini sağlıyor. Bize göre Almanya’daki Türk toplumu artık siyasi olarak şuurlanmalı ve kendini temsil edecek tek bir siyasi oluşumda birleşmelidir. Bu oluşum ancak, 7 senelik ciddi emeği olan, 34 seçime katılmış, 9 eyalette 40’ın üzerinde teşkilatı bulunan BIG Partisi olabilir. Ancak biz BIG Partisi olarak seçmenlere bu genel seçimleri komple boykot etmeleri çağrısında bulunuyoruz ve bu yüzden kendimiz de bu seçimlere parti olarak katılmıyoruz.

Boykot çağrımızın ana nedenlerine gelince:

1. Türkiye düşmanlığı ve aşırı popülizm üzerine kurulu antidemokratik bir seçim kampanyasına, bundan dolayı oy kazanılmasına ve toplumun bölünmesine destek vermek ve alet olmak istemiyoruz!
2. Senelerdir burada yaşayan çeşitli grupları birbirine karşı kışkırtan bu siyasete seçimi boykot ederek dur diyoruz!
3. Bizim 7 senelik varlığımıza, sürekli birlik çağrımıza ve çabalarımıza rağmen, oylarımızı ve böylece de gücümüzü bölen yapıların desteklenmesini red ediyoruz!

BIG Partisi olarak bizim hedefimiz 2019’dur. O zamana kadar siyasi birlik sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız.
1. Şu anki %30’u (400.000 oyu) geçmeyen katılımı artıracağız ve farklı siyasi partilere dağılmış olan Türkiye kökenli seçmenlerin oylarının BIG Partisinde birleşmesine yönelik çalışmalar yapacağız.
2. Teşkilatlarımızı eğitip, teşkilat sayımızı artırarak daha geniş bir kitleye ve tabana ulaşacağız ve seçmen kitlemizi siyasi olarak şuurlandıracağız. Biz BIG Partisi olarak hem yerli toplumun hem de göçmen kökenlilerin kimliklerini, değerlerini koruyan ve savunan, ayrıca meşru haklarını elde etmeleri için mücadele veren tek siyasi partiyiz. Lütfen bizi bölenlere oyunuzu vererek prim vermeyin! Ancak doğru ve şuurlu, stratejik kararlar verirsek, birlik olursak, Allah’ın izniyle biz yakın zamanda söz sahibi oluruz. Yoksa ezilmeye, tahkir edilmeye mahkum kalırız.O yüzden tekrar herkese çağrımız şudur: Bu seçimleri boykot edin, eğer seçimlere giderseniz de seçim pusulasına kocaman şunu yazın: WAHLBOYKOTT!

Haluk Yıldız
BIG Partisi Genel Başkanı