BİR KELEBEK UÇUR

Haber: Murat Kubat

HASENE Derneği 2019 Zekât ve Fitre Kampanyası’nı başlattı. İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları ile ortaklaşa yürütülen kampanyada, Müslümanların mâli ibadetinin îfasına aracılık ediliyor, zekat ve fitre bağışları ile mazlum ve mağdurlara destek olunuyor, Avrupa’da yürütülen İslami çalışmalar destekleniyor. Kampanyanın mottosu “Zekât ve Fitre Kampanyası ile sen de bir kelebek uçur.” Hasene Derneği kampanya ile zekatın kurumsal olarak yapılmasının ve zekatta yerelliğin altını çiziyor.

Zekat bağışları sadece ramazan ayında mı verilir?
Zekat ibadeti ramazan ayı içerisinde yoğun olarak îfâ ediliyor. Ramazan ayının son günlerine doğru bu yoğunluk daha da artıyor. Zekat bağışları yılın her günü yapılabilir. Bağışlar gerek online gerek temsilciler ve şubeler üzerinden toplanıyor. Zekat konusunda bir bilinç oluşturmak ve bu konuda duyarlılığı artırmak maksadıyla, insanların ramazan ayında yardım yapma eğilimlerini de dikkate alarak bu zaman dilimlerinde kampanya başlatılıyor ve çalışmalar bu ay itibarı ile yoğunluk arzediyor.
Zekat ibadetinin ramazan ayı içerisinde yapılmasının bereketi kampanyaya yansımaktadır. Bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde on binlerce hayırsever zekatlarını, yüz binlerce insan fitrelerini Hasene’ye ulaştırıyorlar. Ramazan ayında yapılan zekat bağışları yılın diğer 11 ayında yapılan zekat bağışı ile kıyaslanamayacak kadar fazla. Ramazan ayının maneviyatı, insanların yoğun bir şekilde camilere akın etmesi, vaazların etkisi, zekatın ramazan ayında verilmesinin bir gelenek olması ve bu ayda yapılan yardımlardan daha fazla sevap alma inancı bu aydaki bağışların fazlalaşmasını sağlayan sebepler olarak sıralanabilir.

Zekatın kurumsal olarak toplanması
Zekatın kurumsal olarak toplanması ve dağıtılmasının önemi nedir?
Zekatla ilgili ayetlerde ve Peygamber Efendimiz a.s.’ın uygulamalarında şu üç özellik öne çıkmaktadır: Birincisi; sahip olunan mallarda ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu uyarısı yapılmaktadır. İkincisi; malların zekat vermek suretiyle temizlenmesi emredilmektedir. Üçüncüsü ise Peygamber Efendimiz a.s.’a emredilen, ‘Onların mallarından zekat al’ emri doğrultusunda bu işin kurumsal olarak yapılmasının öne çıkmasıdır. Peygamberimiz a.s. Yemen’e vali olarak atadığı Muaz b. Cebel’e ‘Oradakilerin zekatını al, ihtiyaç sahiplerine ver’ demiştir. Peygamberimizin vefatından sonra da zekatlar kurumsal olarak toplanmaya devam etmiştir. Zekatların toplanması ve dağıtılması tarih boyunca devletler eliyle yapılmıştır. Bugün Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde devlet kurumları eliyle icrası gerçekleşmektedir. Devletin bu görevi îfâ etmediği birçok ülkede de sivil toplum kuruluşları bu görevi üstlenmişlerdir. Kampanya Hasene ve İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları işbirliği ile yürütülmektedir.
Kurumsal olarak toplamanın ve dağıtmanın birçok faydası bulunmaktadır. Zekat toplumsal bir ibadettir. İslam’ın şartlarından biridir. Zekatın verileceği yerler zikredilirken toplumun bütün katmanlarını içine aldığı gözlenmektedir. Bundan dolayı da, 8 sınıfa ulaşma noktasında ve toplumun sorunlarını en iyi tespit etme noktasında kurumlar üzerinden yapılmasının avantajı vardır.

Zekatta yerellik anlayışı
Müslümanlarda zekat ibadeti hususunda bir bilinç var mı?
İslam’ın şartlarından biri olan ve Kur’an’da üzerinde çokça durulan, mâli ibadetler başlığının zaman ve miktarla bağlayıcı olan bir ibadetin en güzel şekilde yapılması için insanlarda bir bilinç oluşturma hususu önem arzediyor. Hasene Derneği ve İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilat mensupları bu ibadetin hakkıyla yerine getirilmesinde toplumsal bir hassasiyet oluşturma gayreti ile hareket ediyor. Bu sebeple Zekât Danışma Hattı oluşturuldu ve bilgilendirme noktasında gelen sorulara yetkin isimler cevap veriyor. IGMG İrşad Başkanlığı uhdesinde yürütülen bu çalışma ile; insanlar zekat ve fitre konusunda kafalarındaki soruları gerek telefon gerekse sanal iletişim yolları ile sorabiliyor ve sorularına cevap alabiliyorlar. Zekâtta yerellik anlayışı önemli bir husus. Peygamberimiz a.s. Yemen valisi Muaz bin Cebel’e onların zenginlerinden alıp, oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını söylüyor. Her toplumun kendi içerisinde fakir ve zenginleri vardır. Hasene Derneği dünyanın 100 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım çalışmaları yapıyor. Bunun yanı sıra en az o derece önemli bir hususu, yerellik prensibi çerçevesinde, Avrupa’daki İslam toplumunun sorunlarına çözüm bulmak maksadına matuf bir şekilde zekatların değerlendirilmesi önem kazanıyor. Zekatta bir takım kısıtlamalar vardır. Örneğin zekat birinci derece akrabalara verilemez. Zekatı kendilerine verilmesi gereken 8 sınıfa hasretmek ve aciliyet durumuna göre değerlendirmek gerekiyor. Zekat yalnızca fakir fukaraya verilmez. Zekat aynı zamanda ayette zikredilen 8 sınıf içerisine giren insanlara ulaştırılması gerektiği de gözden uzak tutulmamalıdır.
İslam Toplumu Milli Görüş ve Hasene Derneği’nin birlikte yürüttüğü bu kampanyada, üzerinde durulan hassasiyetleri de dikkate alarak, yerellik bağlamında Avrupa’da İslam’ın yaşanması, yaşatılması ve tanıtılması çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Allah yolundaki çalışmalar kapsamında hayata geçirilen yüzlerce projeye destek olunmaktadır. İslam’ı bu topraklarda temsil edecek nesillerin yetişmesi için, talebe yetiştirmede, hafız ve imamların yetişmelerinde, çift dilli, üç dilli, buradaki toplumun ihtiyaçlarını çözecek meslek dallarında öğrenciler yetiştirmeye bu kampanya ile destek olunmaktadır. Bu kampanya ile; toplumun ihya ve inşasında, fertlerin ıslahında, yolda kalmışlar grubuna girenlere el uzatmada, mültecilere yönelik çalışmalarda, Avrupa’da kalbi İslam’a ısındırılacaklar başlığı altında yapılan tüm çalışmalar destekleniyor.

Teşkilat ağı etkin kullanılıyor
IGMG teşkilat birimleri kampanyaya nasıl destek oluyor?
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Avrupa genelinde etkin ve güçlü bir teşkilat ağına sahip. Bu ağ üzerinden Müslümanların malî ibadetlerinin îfasına aracılık ediliyor. Bölge sosyal hizmetler başkanları ile yapılan toplantı ile tanıtım çalışmalarına start veriliyor ve insanlarda zekat bilincinin oluşması için etkin bir kampanya süreci yürütülüyor. İslam Toplumu Millî Görüş teşkilatları tüm birimleri ile kampanyanın tanıtılması ve anlatılması noktasında destek oluyor. Hasene Derneği IGMG Kadınlar Teşkilatı (KT), Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT), Gençlik Teşkilatı (GT) ve Ana Teşkilat birimleri ile koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu koordinasyona ayrıca IGMG Eğitim Başkanlığı ve IGMG İrşad Başkanlı da destek veriyor. IGMG Eğitim Başkanlığı öğrencilere, ailelerine ve eğitimcilere yönelik takipleri yapıyor. IGMG İrşad Başkanlığı imamlar ve hatipler, vaazlar, hutbeler ve konuşmalar ile ramazan boyunca zekatın önemini anlatıyor. IGMG Gençlik Teşkilatı özellikle posta kutularına zekat zarfları ve el ilanları atmak suretiyle destek oluyor. Bu çalışma, şubelerden, camilerden gençlik teşkilatındaki gençlerin oluşturdukları zekat gönüllüsü ağı ile caminin bulunduğu mahallede ve ulaşabildikleri çevredeki posta kutularına zekat fitre tanıtım zarfları atmak şeklinde yürütülüyor. Gençler stant çalışmalarında da zekat ve fitre kampanyasının tanıtımına destek oluyorlar. Şehir meydanlarında, marketlerin önlerinde, camilerin avlularında stantlar açılıyor. IGMG Kadınlar Gençlik Teşkilatı akraba komşu arkadaş çalışmasına ağırlık veriyor. IGMG Kadınlar Teşkilatı zekat kampanyamıza her aşamada büyük destek oluyor.
Kumanya kampanyasında gözlemci olarak görev almış gönüllüler de zekat fitre çalışmalarına destek oluyor. Her gözlemci kumanya aldığı bağışçıya zekat zarfı vermek suretiyle kampanyanın tanıtımına ve teşvik edilmesine katkı sağlıyor. Böylece kumanyada ulaşılan on binlerce kişiye aynı zamanda zekat çalışmasının da tanıtımı yapılmış oluyor.

Zekatlar nasıl ulaştırılabilir?
Yardımseverler zekat bağışlarını www.hasene.org sayfası üzerinden online olarak yapabilirler. Cemiyetlere ve posta kutularına bırakılan zekat ve fitre zarfları zekat toplayan görevlilere ulaştırılmak suretiyle zekat ve fitre yardımları yapılabilir. Bu zarflarda yer alan el ilanlarında zekâtın nasıl hesaplanacağı bilgisi de yer almaktadır. Hasene gönüllüleri ve IGMG teşkilat mensupları aracılığı ile zekat yardımları kuruma ulaştırılabilir.

Online bağış için: www.hasene.org
Havale için:
Hesap sahibi: Hasene International e.V.
Banka: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54 | BIC: COKSDE33XXX
Amaç: Adresiniz, 0000569

İletişim:
T +49 221 942240-400
zekatfitre@hasene.org

Zekât Danışma Hattı:

Hulusi Ünye
İrşad Başkan Yardımcısı ve
Fetva Sorumlusu
+49 (0) 221 94 22 40 655
+49 (0) 163 2018918
hunye@igmg.org