Bir kumanya bin sevince vesile…

 

Yaşlı dünyamızda, refah içerisinde yaşayan ülke, bölge, toplum ve insanlar olduğu gibi; bir lokma ekmeğe muhtaç, aç ve biilaç, kendisine uzanacak yardıma muhtaç insanların yaşadığı ülke, bölge ve toplumlar da vardır.

Yeryüzündeki gözü yaşlı mazlum ve mağdurların, sahip çıkılmayan kimsesizlerin, korunaksız yetim ve öksüzlerin, ilaç bekleyen hastaların, suya muhtaç çaresizlerin içerisinde bulundukları durumu biliyoruz. Bu bilgidir ki, bizi bu duruma karşı harekete geçiriyor, muhtaçlar için bir şeyler yapmaya sevk ediyor. Zira bir Müslüman, mazlum ve mağdurların ihtiyaçlarına karşı asla duyarsız kalamaz. Yeryüzü bir imtihan mahallidir. İnsan ise imtihana tâbî tutulan öğrencidir. İnsan kendisine verilenlerden, sahip olduklarından sorumludur. İslam, sahip olduklarımızı muhtaç insanlarla paylaşmaya, mazlumlar ve mağdurlarla dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmaya davet ediyor. Üç günlük dünya hayatı içerisindeki en anlamlı eylemlerimiz, iyilik ve güzellik noktasındaki paylaşımlarımız, dayanışmamız ve yardımlaşmalarımızdır. İhtiyaç sahiplerinin sevincine vesile olmak, dualarını almak; mazlum ve mağdurların sıkıntısını gidermek ve buna katkı sağlamaktan daha çok insanı ne mutlu edebilir ki? Bugün parası olup da mutlu olamayan, herşeye sahip olup da huzuru bulamayan insanlar mutluluğu ve huzuru yaptıkları yardımda bulur hale geldiler. Dünyalık mal, mülk ve meta insana huzuru veremez; lakin yardıma muhtaç bir kimseye karşılıksız yapılan yardımın akabinde muhtaçların yüzündeki tebessüm, işte asıl mutluluk buradadır.

İnsan bir şey yapacaksa; kötülüğe sebep olmamalı, iyiliğe vesile olmalıdır. Hasene Derneği “Bir Kumanya Bin Sevince Vesile” sloganı ile 2019 yılı kumanya kampanyasını başlattı. Kumanya kampanyası yardım yapan açısından da, yardım alan açısından da sevince vesiledir. Yardım yapan açısından sevince vesiledir; çünkü yardım yapan bir hayra vesile oluyor. Yardım alan açısından sevince vesiledir; çünkü yardım alan kimsenin ihtiyacı gideriliyor. Ramazan ayı öncesi fakir ve muhtaç ailelerin sofralarına kumanya paketi ulaştırmayı hedefleyen kampanya 55 ülkede, on binlerce ihtiyaç sahibine ulaşması planlanıyor. Bu kampanya; yeryüzünün ezilen, horlanan, unutulan, ihmal edilen, dönülüp yüzlerine dahi bakılmayan mazlum ve mağdurlarının yanlarında olduğumuzu gösteren bir kampanya olması hasebiyle önemlidir. Bize düşen ise mazlum ve mağdurların yanında yer alan bir kampanyaya destek olmaktır. Yapılan bir kumanya yardımının hangi kıtada, hangi ülkenin hangi şehrinde, hangi kırsalında, dünyanın hangi ücra köşesinde, hangi mazlum ve mağdurun duasına vesile olacağını, kimleri sevindireceğini ancak Allah bilir. Bu tür yardımlar bizler için ufak ama etkisi kıtalar aşan bir boyuta sahiptir. Yapılan her bir kumanya yardımı, muhtaç kimselerin hanelerinde sevince vesile olacaktır. Bu kampanya, elinde olanın, elinde olmayana yaptığı bir ikramdır. Bu çalışma, kardeşliğin gereği olarak paylaşmayı teşvik eden bir çalışmadır. Zira Mü’minler ekmeklerini, aşlarını, keder ve sevinçlerini paylaşırlar. Peygamber Efendimiz a.s. şöyle buyurmuştur: “Kim bir müminin, dünya sıkıntılarından birini giderip onu sevindirirse, Allah Teâlâ da, kıyamet gününde onun büyük bir sıkıntısını giderir.” Sıkıntı olan değil, sıkıntı gideren; yük olan değil, yük alan kimselerden olma duası ile. Allah herbirimizin yaptığı yardımları kabul etsin.

 

MURAT KUBAT