Chp’den seçime katılın çağrısı

Seçime Gidin – Demokrasiyi güçlendirin!

24 Eylül 2017 de yapılacak Almanya Federal Parlamento Seçimleri için Türkiye Kökenli Seçmenlere Yönelik Seçim Bildirisidir. Birçok seçmen günümüzde yapılan siyasetin kendilerinin gerçek yaşamını temsil etmediği ve düşüncelerinin parlamentoda temsil edilmediği kanısında olduklarından Seçime gitmemektedirler.

Alman Hükümeti biz Türkiye kökenli Almanya’da yaşayan bireylerinde içerisinde bulunduğu yaşamın her alanını belirleyen güncel ve geleceğimizi yönlendiren kararları alır ve bunları uygular. Bunların içerisinde en önemlisi ve en başta gelenlerinden birisi bizi çoğunlukla ilgilendiren işçi hakları ve yabancı kökenli Vatandaşların yaşamını düzenleyen kanunlardır. Parlamentoda oluşan Hükümet örneğin, Ücretlerin belirli bir düzeyde olmasını, ayni işi yapan kişilere kadın veya erkek olsun ayni ücretin ödenmesini, sosyal ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasını, Eğitim ve öğretimin başarılı bir şekilde yapılmasını mümkün kılar.

Biz Türkiye kökenli seçmenlerden herhangi birimizin Seçime gitmemesi demek, hükümette olan partiyi veya politikacıları uyarma veya cezalandırma anlamına gelmediği gibi, kendimizin geleceğimizi başkalarına emanet ettiğimiz anlamına gelir.

Türkiye kökenli seçmenler bilmelidirler ki Seçime gitmemekle sağcı ve ırkçı partileri güçlendireceklerdir!

Seçime gitmesek de birileri hükümeti oluşturacak! Seçime gidersek biz de belirleyici oluruz!

Biz yaşamımızı Almanya’da kurmuş ve gelecek planlarımızı burada yaşamak üzerine yapan kişiler olarak Seçme şansımızı kullanıp kendi geleceğimiz üzerinde verilen kararlarda biz de etkili olmalıyız.

Bir “oy”dan ne çıkar demeyelim!

Bundan dolayı tüm Türkiye kökenli seçmenleri 24 Eylül 2017’de yapılacak Almanya Federal Parlamento Seçimlerine katılmaya çağırıyoruz. Seçime gidin Özgür iradenizle Demokratik Partileri seçin!

24 Eylül 2017 deki Seçime Gidip bu amacı olan Demokratik Partileri seçelim:

– İşçi haklarını en iyi savunan ve Emeklilik yaşında geçinebilmemiz için en iyi çözümü olan partiyi

– Sosyal Adaleti savunan ve bunun sağlanması için projeleri olan partiyi

– Vergilerde eşitliği sağlamaya çalışan Sosyal devlet anlayışını en iyi uygulamak için çalışan ve geleceğimizi en iyi planlayan partiyi

– Her türlü Faşist ve ırkçılıkla mücadele eden partiyi

Türkiye kökenli Alman vatandaşlığına geçmiş Seçmenlere Sesleniyoruz.

24 Eylül 2017 Almanya Federal Parlamento Seçimlerine mutlaka katılın!

Vereceğimiz oylarımızla daha fazla Demokrasi isteyen, daha özgürlükçü ve insan haklarına daha saygılı ve bunu geliştirmeyi amaç edinen Partileri ve Siyasetçileri güçlendirelim.

CHP Almanya Birlikleri