ÇİN ZULMÜ PROTESTO EDİLDİ

 

Kâmil Yılmaz
BERLİN- Dünya Uygur Kongresi ve Almanya Hong Konglular grubunun organizesi ile Berlin’de bir protesto ve gösteri yürüyüşü düzenlendi. Almanya’nın tarihi Brandenburg Kapısı yakınlarında gerçekleştirilen protesto gösterisi ve akabindeki yürüyüşe Uygurlar, Hong Konglular, Almanlar, Türkler ve farklı milletten birçok katılımcı iştirak ederek, Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmünü telin ettiler.

BU ZÜLME SESSİZ KALMAYALIM
Federal Almanya Meclis Milletvekili ve aynı zamanda Meclis İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komitesi Başkanı olan Gyde Jensen, yaptıkları çalışma neticesinde Çin’in Doğu Türkistan’da ve muhtelif yerlerde eğitim kampları adı altında toplama kamplarının bulunduğunu ortaya çıkardıklarını belirterek, Hür Demokrat Parti olarak bu kampların derhal kapatılmasını, Alman hükümetinin de bu yönde çalışma yapmasını beklediklerini bildirdi. Bayan Jensen konuşmasının devamında ise, şunları dile getirdi: ”Tüm dünya şunu bilsin ki, bizler Uygurların yanındayız ve onlarla dayanışma içerisinde olacağız. Özellikle de hükümetten beklentimiz Eylül ayı içerisinde Çin’de gerçekleştirilecek olan AB- Çin zirvesinde, Doğu Türkistan konusunu ve buradaki insan hakları ihlallerini ana tema olarak gündeme almasıdır. Almanya olarak başka ülkelerde sırf dinlerinden dolayı hapsedilen, zulme uğrayan, sistematik olarak asimilasyon uygulanan insanlara duyarsız kalamayız.

“BİZLER DE AYNI ŞEYLERİ YAŞADIK”
Özellikle ailelerinden ayrılan çocuklara ve dağıtılan ailelere dikkat çekmek istiyorum. Bizler aynı şeyi DDR ( Demokratik Almanya Cumhuriyeti) zamanında yaşadık ve bunun ne kadar acı bir şey olduğunu biliyoruz. Maalesef buna rağmen bu konu basında gereği kadar yer bulamamakta. Doğu Türkistan’da onlarca yıl akrabalarından haber alamayan, yaşayıp yaşamadıklarını dahi bilmedikleri akrabaları için acı çeken bu insanlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Burada Hong Kongluları görmekten ve onların bu dayanışma içerisinde olduklarını bilmekten mutluluk duyuyorum. Hükümetimizden, iki hafta önce Tayvan’da gerçekleştirilen seçim sonucuna göre seçilen Tayvan hükümetini de tebrik etmelerini bekliyorum. Doğu Türkistan konusundaki çalışmalarıma parlamentoda devam edeceğim, hükümetimizin de Çin tarafından gerçekleştirilen insan haklarına duyarsız kalmaması konusunda çalışma yapmasını bekliyorum. Özellikle Başbakan Merkel ve Dışişleri bakanımızın bu konudaki görevlerini yerine getirmelerini bekliyorum ” şeklinde konuştu.

ÇİN MALLARINI BOYKOT ÇAĞRISI
Federal Milletvekili Gyde Jensen’in ardından, Dünya Uygur Kongresi Avrupa Sözcüsü Asgar Can, Almanya Hong Konglular İnisiyatifi sözcüsü Alice Ka Hei Yu, Almanya Tayvan Temsilcisi Prof. Dr. Shieh Jhy-Wey, Genç Tayvan Girişimi sözcüsü Chia-Wei Tien, Almanya Tibt İnisiyatifi Sözcüsü Sarah Helena Schäfer ve son olarak Baskı altındaki Halklar Derneği Sözcüsü Stefan birer konuşma yaptılar. Konuşmacıların hepsi, Çin’in muhtelif yerlerdeki azınlıklara baskı ve asimilasyon politikası uyguladıklarını dile getirirken; Almanya ve Avrupa’nın bu insanlık dışı uygulamalara sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdiler. Ayrıca Çin mallarının boykot edilmesi hususundaki düşüncelerini ifade ettiler.