ÇIRAK ARANIYOR

Kâmil Yılmaz
LUDWİGSHAFEN – Almanya’da mesleki eğitim veren işyerleri çırak bulmakta zorlanıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde her 3 işletmenin birisinin çırak bulamadığı açıklandı. İşletmeler mesleki eğitim verebilmek için umutsuzca çıraklık yapacak öğrenci aradıkları bildirildi. Sanayi ve Ticaret Odası verilerine göre geçtiğimiz yıl işletmelerin yüzde 30,6’sının çıraklık için ayırdığı mesleki eğitim yerlerini dolduramadığı ifade edildi. Pfalz Sanayi ve Ticaret Odası’ndan Michael Böffel, “Bu yıl mesleki eğitim yerlerinin doldurulması konusunda da umutsuzuz“ şeklinde konuştu. Böffel, 2010 yılından beri doldurulamayan mesleki eğitim yerlerinin sayının üçe katlandığına dikkat çekti.

İşletmeler: adayların çoğu uygun değil
Öte yandan yapılan sanal araştırma sonuçlarında, 553 işletmenin neredeyse dörtte biri (yüzde 73,6) mevcut mesleki eğitim yerlerine yapılan başvuruların uygun kriterlere sahip olmadığı yönünde beyanda bulunduğu kaydedildi. Bu alanda bilhassa bilim teknolojileri alanında becerilerin daha da önem kazandığı vurgulandı.

Sanayi ve Ticaret Odası’ndan Michael Böffel, ayrıca iletişim kurabilme, yapısal ve mantıklı bir şekilde çalışabilme becerisi ile sorumluluk ve sosyal yetkinlik konularında yetenekli çırak bulmakta zorlandıklarını ifade etti. İHK – Pfalz Sanayi ve Ticaret Odası bölgesinde işletmelerin yüzde 54,9’unda mesleki eğitim veren işletmelerin oranının yüzde 59,3 olduğu ve bunu yüzde 30,7 ile el sanatları meslekleri takip ettiği de verilen bilgiler arasındaydı.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın