Çok yapılan yanlışlar… Türkiye’de araba bırakma

blank

Çok yapılan yanlışlar…

 

Türkiye’de araba bırakma

Türkiye’ye araba ile giden vatandaşlarımız Türkiye’den çıkarken üzerlerine kayıtlı arabaları da beraberlerinde çıkarmak mecburiyetindedirler. Ancak Türkiye’ye turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirerek taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde en yakın gümrük idaresine başvurarak Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği kapsamında taahhütname vermek suretiyle taşıtsız olarak yurtdışına çıkış izninin alınması gerekmektedir. Veya gümrük idaresine taşıt teslim edilerek yurtdışına taşıtsız çıkış yapılabilir.  Aracın yurtdışına süre bitiminden üç ay sonra çıkarılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, satılması, kiraya verilmesi, taahhütname verilmeden yurtdışına araçsız çıkış yapılması vb. rejim hükümlerinin ihlali halinde Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesine göre işlem yapılır. Aracın gümrük vergilerinin dörtte biri oranında para cezası tahsil edilir ve araç yurtdışı edilir.

Emeklilikte çalışma yasağı
Yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlar, maalesef minijob şeklinde bile olsa yurtdışında çalışamazlar. Bu konu ile ilgili alt mahkeme kararları olsa da Yargıtay’dan henüz karar çıkmadı.  Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılındaki bir genelgesi ile yurtdışı borçlanması yapmak suretiyle emekli olanların sadece minijob şeklinde çalışmalarına müsaade etmiş, 2013 yılındaki yeni genelgesi ile bu minijob çalışmalarını da yasaklamıştı.  Her ne kadar minijob kapsamındaki çalışmaların serbest bırakılacağına dair bazı çalışmalar varsa da henüz bu konu hayata geçirilmedi. Vatandaşlarımızın sonradan mağdur olmamaları için söylentilere itibar etmemeleri gerekir.

Sosyal yardım aileye veriliyor
Sosyal yardımlar sadece müracaat eden şahsa değil aileye verilmektedir.  Sosyal yardım alırken ailede yaşayan eş ve çocuklar dâhil bütün bireylerin tüm gelir ve mal varlıkları sorularak buna göre değerlendirilmekte ve bundan sonra sosyal yardım bağlanmaktadır. Sosyal yardıma ben başvurdum eşimin, çocuğumun gelirleri beni bağlamaz savunması geçerli değildir.  Dolayısı ile herhangi bir usulsüz yardım alınması sonucunda çoğu zaman eşler birlikte sorumlu olurlar. Saygılarımla.

Av. Mustafa Koç
İrtibat: Tel: 0172 4484672

Mail: ra.turkei@gmail.com