Değerli kağıt bedelleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli  olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda “değerli kağıt” olarak  belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.

Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri  ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi  148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka  çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi

2019 (TL)

Noter kağıtları:

Noter kağıdı

13,50

Beyanname

13,50

Protesto, vekaletname, re’sen senet

27

Pasaportlar

133,50

İkamet izni

89

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45

Aile cüzdanları

121

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166

Motorlu araç tescil belgesi

148,50

İş makinesi tescil belgesi

124

Banka çekleri (her bir çek yaprağı)

8

Mavi Kart

12,50

Yabancı çalışma izni belgesi

89

Çalışma izni muafiyeti belgesi

89