DİTİB İSTİŞARE ETTİ

DİTİB Yönetim Kurulu, Eyalet ve Bölge Birlikleri temsilcileri, Federal Gençlik ve Federal Kadın Birliği temsilcileriyle bir araya gelerek sosyal hizmetler ve mülteciler konusundaki gelişmeleri ve 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan programları görüştüler.

Toplantıda 2015 yılına damgasını vuran Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine mültecilerin gelmesi ve toplumun yeni üyelerinin yaşadığımız topluma entegre edilmesinde cami derneklerine düşen görevler, Almanya’nın ve Müslümanların profilindeki değişim ile bu değişime yönelik hazırlıklar ana hatlarıyla ele alındı. DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Bekir Alboğa, Dr. Emine Seçmez, Ramazan Ilıkkan ve Hakan Aydın’ın da iştirak ettiği toplantıda Genel Başkan Aşıkoğlu DİTİB’in aktüel projelerine dikkat çekti. Alt yapıyı her geçen gün daha da güçlendiren ve toplumsal gelişmeleri dikkatle takip eden DİTİB’in mültecilerin durumuna sessiz kalamayacağını vurgulayan Aşıkoğlu, “DİTİB din hizmetlerinde nasıl bir marka ise, sosyal hizmetlerde de öncülük sorumluluğunu yerine getirecektir” diyerek yapılan çalışmaları özetledi.
Cami derneklerinin verdikleri sosyal hizmetlerin mevcut sosyal hizmet sistemine adapte edilebilmesi konuları değerlendirildi. 2016 yılında DİTİB dernekleri, gönüllüleri destekleyerek geliştirilen kardeşlik sistemine dâhil edecekler. Gönüllülerin Ensar bilinci ile mültecilerle birebir kuracakları irtibatlar sayesinde, muhacirlerin topluma uyumları kolaylaştırılmaya çalışılacak.
Son günlerde yaşanan bazı kendini bilmez kişilerin gösterdikleri davranışların istisnai bir durum olduğunun farkında olan DİTİB camiası, Almanya’ya sığınmak zorunda kalan Müslüman kardeşlerine şehir hayatına katılım konusunda destek verme imkânı bulacaklar.
Bundesfreiwilligendienst olarak bilinen, gönüllülerin sadece sigortalarının karşılanması ve cep harçlığı karşılığında sosyal hizmet alanlarında topluma yaptıkları katkıyı da görüşen katılımcılar, camilerde bu kavram altında sistematik gönüllü hizmetinin yaygınlaşmasını değerlendirdiler. DİTİB, Bundesfreiwilligendienst hizmetine dahil olmak isteyen her yaştan gönüllülere yönelik, camilerin çeşitli imkânlar sunması amacıyla DİTİB camilerine başvuru yapma konusu tartışıldı. DİTİB camileri, Eyalet Birlikleri’nin de desteği ile mülteci yardımını öne çıkararak gönüllülere camilerinde çeşitli imkanlar sunmak amacıyla “BAFzA”ya başvurularını yaparak ilk adımları atmış olacaklar.