DİTİB verurteilt die tendenziöse…

DİTİB verurteilt die tendenziöse Berichterstattung der BILD-Zeitung aufs Schärfste

KÖLN – Die DITIB und seine gesamten Gemeinden sind über die tendenziösen Schlagzeilen der Bild Zeitung, bei denen Muslime und Moscheen pauschal mit Terror in Zusammenhang gebracht werden, zutiefst schockiert. Die Abbildung der Kölner Zentralmoschee, die als ein Symbol für Toleranz, Transparenz, Frieden und des Miteinanders in und für Köln steht, unter einer Schlagzeile mit dem Begriff „Terror“ abzubilden, setzt dem Islam- und DITIB-Bashing der letzten Zeit die Krone auf. Muslime und auch DITIB sind von Medien vieles gewohnt. Die Hoffnung auf sachorientierte Berichterstattung bei Themen, die Muslime betreffen, wird allzu oft enttäuscht. Dennoch haben wir bislang immer versucht, in Anerkennung der Bedeutung der Meinungs- und Pressefreiheit sowie unserem religiösen Selbstverständnis der Toleranz und Vergebung entsprechend, Verfehlungen und sogar Angriffen auf DITIB und den Islam stets mit Geduld, Aufklärungsarbeit und Dialog zu begegnen. Diese neue Qualität der Verunglimpfung kann jedoch weder als Meinungs-, noch als Pressefreiheit durchgehen. Hier wird bewusst eine unzumutbare Wahrnehmung bei Leser/innen über DITIB und Moscheen allgemein erzeugt, die geeignet ist, den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland zutiefst zu gefährden, die Menschen gegen Muslime aufzustacheln und Hass und Zwietracht zu säen. DITIB fordert daher die BILD Redaktion auf, diese Falschdarstellung umgehend zu korrigieren und in deutlicher Art und Weise an demselben prominenten Ort (Mantel!) richtig zu stellen. Weiterhin fordern wir die BILD-Redaktion auf, nicht weiter Wasser auf die Mühlen von Radikalen, Extremisten und insbesondere der Islam- und Migrationsfeinde sowie der Populisten zu gießen. Am Ende besteht nicht nur die Gefahr, sondern eher die Gewissheit, dass man die Geister, die man rief, nun nicht mehr loswird. Dies zeigen uns die Erfahrung nach derartigen populistischen und tendenziösen Debatten der letzten Jahre, die sich weder um Differenzierung, noch Sachlichkeit sorgen, was zu einem ständig weiterem Erstarken der Extremisten am rechten Rand zeigt. Verantwortungsbewusstes Handeln in der Berichterstattung und Wahrung der Journalisten- und Berufsethik ist ebenso ein wichtiges Gut unserer Demokratie. Die publizistischen Grundsätze konkretisieren die Berufsethik der Presse und definieren die Pflicht, im Rahmen der Verfassung und der verfassungskonformen Gesetze das Ansehen der Presse zu wahren. Die erste Ziffer des Pressekodex lautet: „Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse.“ Nicht nur diese Ziffer des Pressekodex sehen wir aufs Gröbste verletzt und werden daher eine Beschwerde beim Presserat einreichen. DITIB wird darüber hinaus aufgrund der Schwere der Tat juristische Schritte gegen die BILD-Zeitung wegen Rufschädigung einleiten.
DITIB-Bundesverband

 

 

DİTİB, BİLD Gazetesi’nin Taraflı ve Maksatlı Haberini Kesin Bir Dille Tel’in Ediyor
Köln, 29.12.2018: BİLD Gazetesi‘nin genellemeci bir üslupla Müslümanlar ve camiler ile terör arasında bağ kuran taraflı ve maksatlı manşetleri, DİTİB nezdinde ve bağlı bütün derneklerinde derin bir şaşkınlık meydana getirmiştir. Manşetinde „terörden“ bahseden bir haberin altına, hoşgörü, şeffaflık, barış ile Köln’de ve çevresinde huzur içindeki hayatın bir sembolü olan Köln Merkez Camii’nin fotoğrafının yerleştirilmesi, son zamanlarda İslam ve DİTİB hakkındaki linç kampanyasının zirve noktasını oluşturmuştur
Medyanın yaptığı birçok şeye Müslümanlar ve DİTİB alışkındır. Müslümanları ilgilendiren ve ele alınan konuların dışına çıkılmaksızın tarafsız haber yapılmasına yönelik ümit, çoğu zaman hayal kırıklığıya sonuçlanmaktadır. Buna rağmen fikir ve basın hürriyetinin önemine olan inancımızdan dolayı ve kendi dini anlayışımızın gereği olarak – DİTİB ve İslam’a yönelik saldırılara karşı dahi sabır gösterme, aydınlatma faaliyetleri ve karşılıklı diyalog içinde -hoşgörülü olma ve hataların affedilmesi prensiplerini şimdiye kadar uygulamaya çalıştık.
Ancak, karalamanın bu yeni şekli, ne fikir hürriyeti ne de basın hürriyeti olarak kabul edilebilir. Bu şekilde gazete okuyucuları ve kamuoyu nezdinde, DİTİB ve genelde camiler hakkında kabul edilemez umumi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla Almanya’daki toplumsal barışı da derinden sarsarak toplumu tehdit etmeye yarayacak şekilde insanlar Müslümanlara karşı kışkırtılmaya, Müslümanlarla toplum arasına kin ve nifak tohumları ekilmeye çalışılmaktadır.
Bu sebeple DİTİB olarak, BİLD Gazetesi‘nin yazı işlerinin derhal bu artniyetli çarpıtmayı düzelterek manşetin yayınlandığı aynı yerde belirgin bir şekilde haberi tekzip etmesini talep ediyoruz. Ayrıca BİLD gazetesinin yazı işlerinden radikallerin, aşırılık yanlılarının ve özellikle de İslam ve göçmen düşmanları ile popülistlerin değirmenlerine su taşımamasını talep ediyoruz.
Sonuç olarak bir defa çağrılmış olan kötü ruhlardan tekrar kurtulamama gibi bir tehlikeden daha da öte, onlardan kurtulamamanın kesinliği söz konusudur. Son yıllarda ayrıntılara dikkat edilmeyen ve konu odaklı yürütülmeyen benzeri popülist ve maksatlı tartışmalar sonucunda edinilen tecrübeler göstermektedir ki, aşırı sağ hareket yanlıları giderek güçlenmiştir.
Haber yaparken sorumlu davranma gerekliliği, gazetecilik ahlakı ile meslek ahlakının muhafazası da demokrasimizin önemli kazanımlarındandır. Yayın prensipleri (publizistische Grundsätze) basının meslek ahlakını daha somut hale getirmektedir. Bu ilkeler,  anayasa kapsamında ve anayasaya uygun olarak oluşturulan kanunlar çerçevesinde basının itibarını korumaya yönelik sorumlulukları tarif etmektedir. Basın ahlak ilkelerinin (basın kodeksinin) birinci maddesinde şu ifade edilmektedir: „Hakikate olan saygı, insan onurunun korunması ve kamuoyunun gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi, basının en üst derecedeki görevi ve sorumluluğudur.“
Kanaatimize göre sadece basın ahlak ilkelerinin (basın kodeksinin) bu maddesi en kaba şekilde ihlal edilmekle kalınmamıştır. Bundan dolayı Alman basın konseyi (Deutscher Presserat) nezdinde şikayette bulunacağımızı bildiririz.
Bunun ötesinde DİTİB, suçun ağırlığı sebebiyle, BİLD Gazetesi‘ne karşı, DİTİB’in itibar ve imajının zedelenmesi gerekçesiyle hukuki yollardan hakkını arayacaktır.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği