DTİ’den yenilikçi eğitim projesine destek

 

 

blank

Kâmil Yılmaz
MANNHEIM- 2012 yılında SUNTAT Şirketler Grubu Başkanı Mustafa Baklan ve Mannheim Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (HdWM) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Franz Egle tarafından kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTİ) yenilikçi bir eğitim projesine büyük destek veriyor. 2019 yılının Eylül ayında Baden-Württemberg eyaletinin Mannheim ve Heidelberg şehirlerinde yenilikçi bir entegre eğitim konsepti hayata geçiyor. Ren-Neckar Metropol Bölgesi’nde (MRN) akademik eğitim ve meslekî eğitim, şirketlerin daha fazla nitelikli uzman ve genç yönetici eğitebilecekleri bu projede, vasıflı çalışanlara olan talebi daha sürdürülebilir şekilde karşılayabilecekleri ve dijital geleceğe daha hazırlıklı olacakları biçimde ilk defa bir araya geliyor. Şirketlerin, meslek okullarının ve Yönetim Bilimleri Yüksekokulu’nun (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) ortaklığında hazırlanan yenilikçi eğitim konsepti “BerufsHochschule” Eylül 2019’dan itibaren hayata geçiyor. Üniversite öğrenimini ve meslekî eğitimi tek bir çatı altında toplayan “BerufsHochschule” modeli, Almanya genelinde bir ilk olarak da önem kazanacak. Meslekî eğitimle diploma alınan üç mesleği (ofis yönetimi, toptan ve dış ticaret yönetimi, endüstriyel satış) üniversite müfredatı ile bir araya getiren konsept sayesinde, meslekî eğitim gören gençler, dört yılın sonunda meslekî eğitim diplomasının yanı sıra lisans (üniversite) diploması da alabilecekler.

Söz konusu model, eğitimin en başından itibaren üç öğrenme mekânı (şirket/işletme, meslek okulu ve üniversite) arasında yakın iş birliğine dayanıyor. HdWM Genel Müdürü Wolfgang Dittmann, yapılan basın toplantısında Almanya’daki meslekî eğitim sisteminin ve yükseköğrenimin “BerufsHochschule” kavramıyla etkin ve verimli bir şekilde zenginleştiğine dikkat çekti. Dittmann, “bütünleşik bir eğitim konseptini, mesleki eğitim sisteminin ve akademik öğrenimin kapsamlı biçimde yeniden yapılandırılması konusunda başarılı bir girişim olarak gördüğünü” belirtti. HdWM Başkanı Prof. Dr. Michael Nagy ise, şirketlerle ve meslek okullularıyla ortaklaşa çalışmaktan heyecan duyduğunu ifade ederek, “birlikte dijital çağ için yeni bir uzmanlık düzeyi geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Ren-Neckar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Manfred Schnabel, yeni, bütünleyici “BerufsHochschule” modelinin meslekî eğitimin çekiciliğine önemli katkıda bulunacağına inandığını dile getirdi. “Meslekî eğitim veren şirketlerimiz yüksek performans gösteren gençlere sadece dört yılda içerik olarak birbirine sıkı sıkıya bağlı meslekî ve akademik nitelik kazanma şansı sunabilir. Gençler, modeli başarılı bir şekilde tamamlamalarının ardından, profesyonel ve akademik açıdan nitelikli bir lisans öğrenimine ve aynı zamanda kapsamlı bir profesyonel ve pratik yeteneğe sahip olacaklar. Böylece geleceğin şirket çalışanları olarak her türlü zorlu görevi yerine getirebilecekler” diye konuştu.

Mannheim Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (HdWM), Ren-Neckar Sanayi ve Ticaret Odası, Mannheim Ren-Neckar-Odenwald Zanaatkarlar Odası, Heidelberg Julius-Springer Meslek Okulu, Eberdard Gothein Okulu ve Max Hachenburg Meslek Okulu iş birliğiyle hayata geçirilecek olan “BerufsHochschule” konseptinin fikir babası, işgücü piyasası ve meslek alanlarında araştırmalarıyla tanınan DTİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Franz Egle ise, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı: “Meslekî eğitimin üst bölümünün, yükseköğrenimin uygulama odaklı bölümü ile yakın entegrasyonu, Almanya’daki meslekî eğitim sisteminin bir bütün olarak daha da güçlendirilmesine ve dolayısıyla, özellikle iş dünyasının ve endüstrinin dijital geleceğine dair şirketlerin vasıflı işgücü ihtiyaçlarının daha iyi ve daha sürdürülebilir bir şekilde ele alınmasına imkân verecektir”.