Eğitimde başarıya nasıl gidilir?

 

Murat Pehlivan

ESSEN – Essen Başkonsolosluğu’nda Ruhr Veliler Birliğinin Organize ettiği MobilES kapsamında’ ‘Eğitimde Başarıya Giden Yollar” adli seminer gerçekleştirildi. Moderatörlükleri “MobilES” ekibinden proje koordinatörü Kamuran Turan ve proje çalışanları Fatime Okuyucu, Canan Irmak Akarsu ve Funda Tunçtürk’ün yaptığı programda ZukunftBilungswerk’ te destek verirken, Başkonsolos Şener Cebeci açılış konuşması yaptı.

Başkonsolos Şener Cebeci, katılım için teşekkür ederken, Ruhr Veliler Birliği’nin çalışmalarını takdir ile karşıladıklarını ve önemsediklerini belirtip,” Konsolosluk olarak birliktelik mesajı verme adına kapımızı kendilerine açtık. Bugün de olduğu gibi gerekirse mesai dışı dahi kendilerine bu güzel çalışmalara destek vermek için her zaman hazırız” dedi.

Arargüç YÖS’ü Anlattı

Essen Eğitim Ataşesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fikret Arargüç, Yurt Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) konusu hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi verdi. Arargüç bu sınavların yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı uyruklular için önemli bir fırsat ve avantaj olduğunu paylaşırken, sınav sorularının 80 sorudan oluştuğunu 40 sorunun genel kültür, 40 sorunun genel matematik olarak öğrencilerin önüne geldiğini hatırlatıp, Türkiye’deki öğrencilere nazaran avantaj teşkil ettiğinin altını çizdi.
Türkiye Uluslararası Öğrencide Dünyada 6. Sırada

Arargüç, ek bilgi olarak Türkiye’de 185 üniversitenin olduğunu söyleyip, bunların 112’sinin Devlet, 68’nin Vakıf Üniversitesi, % tanesinin de Vakıf Meslek Yüksek Okulları olduğunu sundu. Dünyada 7 milyon uluslararası öğrenci barındıran ülkeler bakımından ABD’nin ilk sırayı aldığını, Türkiye’nin ise bu konuda 6. Sırada olduğunu belirtti. Arargüç özellikle Türkiye’de üniversite okumanın burs, yurt gibi çok ciddi avantajlar barındırdığını yineleyip, bu avantajları kullanmak isteyenlere eğitim ataşeliği olarak daha detaylı bilgiyi ilgililere verebileceklerini ve yardımcı olabileceklerini söyledi.

Denklik Belgesi Konsolosluklardan Alınabilir

Daha sonra kürsüye gelen Mustafa Toni Aksu, denklik belgesi hakkında bilgiler verirken, “özellikle eğitim sınıf, okul ve dereceleri gibi denklik belgesi konularında konsolosluklarımız bu belgeleri vermektedir” dedi.

Ali Sak: Veliler çocuğunu başarı veya başarısızlığında büyük faktördür

Kürsüye son olarak gelen Essen Üniversitesi Kanser Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Sak ise, ”
Anadilin ve çok dilliliğin eğitim konusundaki öneminin vurgusunu yapıp, “Göçmen Öğrenciler ve Eğitim Durumları” hakkında bilgileri paylaştı. Özellikle Türk öğrencilerin gerek ayrımcılık gerekse Velilerin yeteri ilgiyi göstermediğinden durumlarının iç açıcı olmadığını vurguladı. Sak, “Göçmen öğrencilerin diyorum siz bunu Türk olarak algılayın eğitim sonrası aynı derece ile mezun olduktan sonra iş bulma olasılığının iki kat düşük olduğunu söyleyip, demek ki biz iki kat daha fazla çalışmak zorundayız. Sak Her ne kadar göçmen öğrencilerin ana dil sorununa Alman eğitim sisteminin yeteri desteği olmasa da ondan daha çok kabahat bizim velilerimizde. Nüfus yoğunluğu en az ülkelerden biri olan İspanyollar şehrin bir okuluna kilometrelerce mesafeyi kat edip ana dilini öğrenmesi için çocuğunu götürürken, biz yanı başımızdaki okulda var olan Türkçe hakları için çaba göstermiyoruz. İstatistikler diyor ki ana diline hâkim olan bir birey diğer dili daha çabuk kavrar.

Göçmenleri 5. Sınıftan Sonra Ayrıştırma Başarıya Götürüyor

Dr. Ali Sak Eyaletlerin göçmen öğrenci başarı istatistiklerini verdiği konuşmasının bölümünde, KRV, Baden Wütenberg, Niedersachsen gibi eyaletlerde öğrencilerin 4. Sınıftan sonra yani Almanya’ya tam hâkim olamadan ayrıldığını bunun akabinde başarı oranının düştüğünü söyleyip, aksine Bremen ve Berlin eyaletlerinde ise 5. Sınıftan ayrıştırılan öğrenci sisteminin daha başarılı olduğunu, bunu istatistiklerin ortaya koyduğunu belirtti.