YURTDIŞINDAKİLERE MİNİJOB MÜJDESİ

Türkiye’den borçlanarak emekli olanların çağrısı yanıt buldu. Emekli aylığı alana 450 euroya kadar olan işlerde çalışma hakkı getiriliyor

 

Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi. Yurtdışında yaşayanlardan, Türkiye’den emekli olanların, yine yurtdışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye’den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek.  AK Parti Hükümeti, Türkiye’den borçlanarak emeklilik hakkı elde eden Avrupalı Türklerin emekli maaş almaları durumunda yaşadıkları ülkede yarı zamanla çalışmama şartını kaldırıyor. AK Parti Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya’nın önerisiyle hazırlanan yasa teklifi, yakında meclise getirilip kısa sürede yasalaşacak. Onbinlerce Türk’ü ilgilendiren düzenlemeye göre, minijob denilen işlerde çalışılması halinde Türkiye’den bağlanan emekli maaşı kesiliyordu. Avrupalı Türkler, daha evvel Türkiye’den emekli maaşı bağlandığında 450 euroluk işlerde çalışabiliyordu. Uygulamanın kaldırılması sonrası Avrupalı Türkler, AK Parti’den talepte bulunmuştu. Hükümet yurtdışı boşanma işlemlerinde de yeni düzenlemeye gidiyor. Yurtdışında boşananların, boşanmayı Türkiye’de tanıtmaları için tenfiz davası açmaları şartını kaldıran ve boşanan çiftlerin birlikte müracaat etmeleri durumunda Alman mahkemelerinin kararını tanıyan düzenleme değişiyor. Taraflardan birinin başvurusu tescil için yeterli sayılacak.
Başkanlığını Zafer Sırakaya’nın yaptığı TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu’nun oluşturulmasından sonra Avrupalı Türklere dönük çalışmalar hız kazandı. Yarı zamanlı çalışmaya izin olduğu kadar boşanmadaki kolaylık da komisyonun çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Ayrıca yurtdışında yaşayan Türklere de Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) yararlanma hakkı getiriliyor. Dövizle ödeme yapılabilecek ve devlet de dövizle BES’e katkı sunacak.