Erkekler kadınlara göre aynaya daha uzun bakıyor

Şimdiye kadar hep kadınların görünümlerine daha meraklı oldukları ve ayna karşısında daha uzun süre geçirdikleri zannedilirdi. Yapılan araştırmalar bunun aksini gösteriyor.

Avusturya’da Graz Üniversitesi’ndeki araştırma, ortalama 23 yaşlarındaki 68 yetişkin üzerinde yapıldı. Bunlardan 90 saniye boyunca aynaya bakmaları istendi ve bu sürede göz bebeklerinin hareketleri takip edildi.

ERKEKLER AYNAYA DAHA UZUN BAKIYOR

Erkeklerin, araştırmada kadınlara göre ayna karşısında kendilerine 5 saniye daha fazla baktıkları tespit edildi. Araştırmaya katılan 29 erkek, ortalama olarak 80 saniye kendi yüzlerine bakarak harcadı, kadınlarda ise bu süre 75 saniye sürdü.

BAKIŞ SÜRESİ BUNUNLA İLGİLİ

Araştırma sonuçlarını kaleme alan ve Behavioral Sciences bilim dergisinde yayımlayan Jonas Potthoff, “Bazı insanlar aynada yüzlerine bakmaktan zevk alırken, diğerleri duygusal sıkıntı yaşar. Bakış süresi kişinin kendisine saygısı ile ilgilidir. Benlik saygısı yüksek insanlar kendi yüzlerine daha kısa (muhtemelen daha az eleştirel) bakarlar. Onların kendilerini değerlendirmek için daha az zamana ihtiyaç duymaları muhtemeldir. Araştırmadaki bulgularımız, düşük benlik saygısı olan kişilerin yüzlerini daha kapsamlı ve daha uzun süreli değerlendirmeleriyle ilgili görünmektedir” dedi.