EŞLER ARASINDA DENKLİK OLMALI

Mehmet Güzel RENNiNGEN- Renningen D’İTİB Sancak Cami tarafından düzenlenen “Nasıl bir aile” konulu panel yoğun ilgi gördü. Renningen Steigwiesen hallede düzenlenen panele panelist olarak katılan, Sancak Cami din görevlisi Süleyman Travaç İslamda aile hayatının neler olması gerektiği konusunda Peygamber’imizin aile hayatından verdiği örnekleri Kuran’ı Kerim’de aile hayatına verdiği önemi anlatan ayetlerle anlatan Travaç İslamın aile hayatına ve kadına verdiği değeri en güzel şekliyle Peygamber efendimizin gösterdiğini ifade etti. Evliliğin önce eş seçimiyle başladığını belirten Travaç eş seçiminin önemine dikkat çekerek, “Günümüzde seçim tamamen maddiyata doğru döndü. Böyle bir evlilik baştan yanlış oluyor. Evlilikte denklik olursa mutluluk yakalanmış olur. Çok aşırı yaş, kültür, zenginlik ve asalet farkının olmaması yuvanın yapımında önemlidir. Bireyin karşı cinsten bir kişi ile yakınlaşmasından önce kendisini tanıması, iletişim, duygusal yakınlık, sorumluluk duygusu gibi konularla ilgili kendisini geliştirmesi gerekir” dedi.
İmam Hatip Süleyman Travaç, Sağlam toplum oluşturmanın yolu sağlam bir aile kurmaktan geçiyor. Sağlam aile temelinin ilk şartını nikâh akdi oluşturuyor. Kuranı Kerim’de “İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lutfü ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır, bilendir. (nur,24/32) buyurarak dikkatlerimizi evlenmeye çeker.
Peygamber Efendimiz (sav) de birçok hadisinde evlenmeye yönelik tavsiyeleri, emirleri var ve kendisi de bizzat bize örnek olmuştur. Evlenmeye gücü yetmeyenlere ise oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Yine Efendimiz (sav) “Nikâh benim sünnetimdir. Sünnetimi terk eden benden değildir” buyurmuşlardır. Dolayısıyla Allah ve ahiret gününe inanan kişi bu hususta çok dikkatli olmalıdır. Evliliğin farz, vacip, hata haram olanları vardır. Bazı şartlar evliliğin hükmünü farklılaştırabilir” şeklinde konuşarak evliliğin sürdürülmesi, aile kurumunun zedelenmemesi için eşlerin dikkat etmesi gereken hususlar ve görevler hakkında bilgi verdi.
“NASIL BİR AİLE MODELİ” konusunda güzel hazırlanmış bir slayt sunumunuza yapan Travaç , “Tarih boyunca en güçlü toplum ve milletler, aile yapısı sağlam olan toplumlardır. Aile kurmak bir bina yapmak gibidir. Nasıl ki yapılacak binanın öncelikle zemin etüdü yapılır aynen öyle de evlilik kararı vermeden önce de özellikle eş seçiminde öncelikle Kuran ve sünnetin buyurduğu çerçevede denklik aranmalı, dindarlık aranmalı, iffet aranmalı bu gibi öncelikler oluşturulmalıdır.
Ailede kadın erkeğinin kulluğunu tamamlayan bir parça, erkek de kadınının kulluğunu tamamlayan biri olmalıdır. Böyle olduğu takdir de o aile geçen hayat her yönüyle ibadet oluverir. Eğer hayat, Allahın rızası eksenli, ibadet eksenli olmazsa o zaman çekilmez olur, meşakkat olur. Ailede cinsiyet farklılığı eşler için fazilet değildir. Fazilet takvadadır. Ailede birlikteliğin yakıtı, muhabbettir. İnsan ekmekle doyar, emekle büyür, sevgi ile yaşar. Sevginin olmadığı bir yuvada huzur düşünülemez. Eşler birbirinin açığını bulmak ve kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak için yarışmamalı; hayırda yarışmalıdırlar, birbirinin eksiğini tamamlamada yarışmalıdırlar. Aile içinde hele hele çocuklarının yanında eşler birbirine karşı nezaketi elden bırakmamalı, kaba ve kötü söz söylememelidirler. Eşler birbirinin onurunu, haysiyetini korumalıdırlar. Ve eşler kendi evlerinde olduğu gibi evlerinin dışında, iş yerlerinde, çarşı pazarda beşeri ilişkilere dikkat etmelidirler. Su-i zanna kapı açacak hal ve durumlardan uzak durmalıdırlar” diye konuştu. Panelde ayrıca çeşitli şiir kaside ve ilahiler seslendirildi.