Eyalet hükümetleri vatandaşlık yasasını desteklemeli

Murat Pehlivan
DÜSSELDORF- Federal koalisyon hükümeti, koalisyon sözleşmesinde vatandaşlık yasasının modernize edilmesini öngördü. Reform, diğer bazı başka konuların yanı sıra, birden fazla vatandaşlığa sahip olmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sahip olunan vatandaşlıklar artık Alman vatandaşlığına geçiş için bir engel teşkil etmemelidir. Reform, yurtdışında başka bir vatandaşlık edinmek isteyen Almanlar için de geçerli olacak. Yeni düzenlemeye göre bu kişiler de artık Alman vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda kalmayacaklar. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu’ndaki SPD Meclis Grubu bu planı destekliyor ve önümüzdeki genel kurul oturumu için bir önergeyle eyalet hükümetini de federal hükümetin modern bir vatandaşlık yasası girişimini desteklemeye çağırıyor.

Konu ile ilgili Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet
Parlamentosu’ndaki SPD Meclis Grubunun entegrasyon politikaları sözcüsü Volkan Baran’ın açıklaması ile gelinen noktayı değerlendirdi. „Planlanan bu reform ile uzun zaman önce verilen bir söz nihayet yerine getirilmiş olacak. Bu, özellikle ilk nesil göçmen işçilere yönelik önemli bir minnettarlık ve saygı göstergesidir. Bu insanlar Almanya’ya geldiler ve burada çoğunlukla madencilik, çelik endüstrisi veya inşaat gibi bedensel olarak zorlayıcı sektörlerde ve ekseriyetler çok zor koşullar altında çalıştılar. Bu insanların savaş sonrası dönemde Almanya’nın erken ekonomik başarısına önemli katkıda bulunmalarına rağmen, rolleri genellikle göz ardı ediliyor. O dönemde onlar için herhangi bir entegrasyon çabası gösterilmedi, dil kursları düzenlenmedi. Bu nedenle bugüne dek ayrımcılık ve ırkçı ideolojilerin hedefi durumundalar. SPD olarak onların hayatları boyunca yaptıkları çalışmaları tanımak ve saygı duymak bizim için çok önemli bir görevdir. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu CDU Meclis Grubu üyelerinin, federal hükümetin planladığı girişime tepki olarak Alman vatandaşlığını değersizleştirilmesinden bahsetmeleri çok üzücü olmakla birlikte bu insanların büyük başarılarının hakkını vermemektedir. Bu insanlar çoktandır Almanya’nın, özellikle de göç alan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin bir parçasıdır. Ancak bugün bile çoğu zaman ötekileştirilmektedirler. Buna cevabımız, onların aidiyet duygularını güçlendirmek olmalıdır.

EYALET HÜKÜMETİNİ VATANDAŞLIK YASASINI DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ
Bu nedenle Federal Hükümetin planlanan reformla bu kuşak için çifte vatandaşlığı mümkün kılmak istemesinden dolayı çok mutluyum. Bu sayede elli yıldır burada yaşayan, çalışan ve vergi ödeyen insanlar nihayet burada oy kullanabilecekler. Bu her şeyden önce bir tanıma, bir takdir meselesidir. Vatandaşlık yasasının modernizasyonu da aklın açık bir işaretidir. Zira yasal çoklu vatandaşlık imkanı, Almanya’nın kalifiye işçi bulma açısından cazibesini de artıracaktır. Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümetini, federal hükümetin bu girişimini desteklemeye ve vatandaşlık
yasasını günümüze uygun bir hale getirmek için bizimle çalışmaya çağırıyoruz ”dedi.