Geç kalınmış başarılı bir çalışma

HAMBURG-  Hamburg’da özellikle somut hedefleri olan göçmenlerin uyumunu desteklemek amacıyla oluşturulan 140 sayfalık 2017 Uyum Konsepti, Hamburg Çalışma, Sosyal, Aile ve Uyum Senatörü Dr. Melanie Leonhard tarafından tanıtıldı. Yaklaşık 630 bin göçmen kökenlinin yaşadığı Hamburg’da, bu sayının 50 binden fazlasını oluşturan mültecilere de güncellenmiş Uyum Konseptinde daha geniş yer verildi. Uyum Konseptinde çalışan göçmen kökenli sayısının artırılmasına, göçmen kökenli gençlerin eğitim düzeyinin yükseltilmesine ve Almanca kurslarının artırılmasına yönelik destek maddeleri de yer aldı.
Hamburg Uyum Konseyindeki aktif çalışmalarıyla uzun zamandan beri Uyum Konseptine destek sunan Hamburg Eyalet Milletvekili Nebahat Güçlü, güncellenmiş Uyum Konseptiyle ilgili şunları söyledi: “Uyum Konseyinde uzun yıllardan beri yaptığım çalışmalardan dolayı Uyum Konseptinin her satırını yakından takip etmekteyim ve konseptte yer alan bir çok konu, çalışma arkadaşlarımızla ortaklaşa belirleyip karara bağladığımız konulardır. Genel olarak Uyum Konsepti özellikle göçmen kökenli ve mültecilere yönelik eğitim, iş, dil, meslek edinme gibi farkı boyutlardaki uyum çalışmalarında önemli bir temel oluşturacaktır. Ama aynı zamanda kentimiz insanının birlikte yaşamına ve sosyal eşitliğe büyük katkı sunacaktır. Kentimize gelen mültecilerin sayısının da artmasından dolayı Hamburg nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan bu insanlar için Uyum Konseptinin güncellenmesi zaruriydi. İlki 2016 yılında uygulamaya koyulan ve son kez 2013 yılında güncellenen Uyum Konseptinin güncellenmesi için geç bile kalındı. İçerik olarak Almanya’da örnek teşkil edebilecek Uyum Konseptinin hazırlanışında olduğu gibi uygulanmasında da titiz ve başarılı çalışmalar yürütüleceğini ümit ediyorum. Bu süreçte sadece göçmenler ve mülteciler değil, toplumun her tabakasından ve sektörlerinden tüm insanların Uyum Konseptine destek sunması şarttır. Zira uyum, sadece birbirine benzemek anlamına gelmediği gibi, farklı zenginliklerin kabul görülüp desteklenmesiyle, teşvik edilmesiyle başarıya ulaşabilecek bir süreçtir. Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesiyle Uyum Konseptinin de kentimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Öte yandan her ne kadar ‘uyum’ kavramı günlük yaşantımız yerleşmiş olsa da ben bu sürecin ‘uyum’ kelimesinden çok ‘katılım’ kavramıyla ifade edilmesinden yana olduğumun altını yeniden çözmek istiyorum. Zira bu süreç, yukarıda da belirtmiş olduğum gibi her tabakadan, her kesimden insanların toplum yaşamına her yönüyle katılımlarıyla başarıya ulaşacaktır”