GELECEĞİN MATBAACILARI ALMANYA’DA

Kâmil Yılmaz
LUDWİGSHAFEN – AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Samsun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı öğrencileri Almanya’ya geldi. 3 aşamalı projenin ilki olarak Almanya’nın Ludwigshafen şehrine gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmen, Avrupa’da Matbaa Sektöründeki Baskı Kimyasallarının, Kullanıcılar Üzerindeki Etkilerini Azaltmaya Yönelik Tedbirlerin İncelenmesi Uygulama Eğitimini yerinde takip edecekler. Ulusal Ajans Tarafından 2261 ERASMUS + genel proje başvurusundan; desteklemeye değer 140 proje içerisinde yer alan ziyarette, projeye Almanya’da ev sahipliği yapan İuventas Model Proje Koordinatörü Tekin Kaya eşlik ediyor. Proje ile ilgili olarak gazetemize bilgi veren öğretmenler Mehmet Akyol ve Aykut Çelebi, Proje içeriği, öğrencilerimizin özellikle yeni teknolojileri uygulayabilen, bilgisayar teknolojilerine hakim, en az bir yabancı dilde rahat iletişim kurabilen, kültürlerarası diyaloga yatkın, özgüveni gelişmiş, iş dünyasında gerek lokal, gerek uluslararası alanda aranan nitelikte elemanlar olarak yetiştirilmesini kapsamaktadır. Projemizin temel amacı öğrencilerimizin yurt dışında alacakları mesleki eğitim ile sertifikalandırılmış yetkin ara elemanlar olarak istihdam imkânlarının arttırılmasıdır. Projemize katılan ve yurt dışında mesleki eğitim alma fırsatı yakalayacak öğrencilerimizin istihdam olmalarının ardından ülkemizdeki matbaa hizmetlerinin gelişimine, yetkin ara elemanlar olarak katkıda bulunmaları projemizin amaçlarından bir başkasıdır” şeklinde konuştular. Proje kapsamında Mannheim şehrinde bulunan yerel yayın yapan Mannheimer Morgen Gazetesi, Kimyasal baskı boyları imâl eden BASF firması ve Baskı makinalarının yer aldığı tarihi matbaa müzesini de gezen Samsunlu öğreniciler, hafta sonları da kültürel geziler gerçekleştirdiler.