Hamburg GKB yeni yönetimini seçti

Nebahat Uzun
HAMBURG- Hamburg Göçmen Kadınlar Birliği (GKB), gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulla yeni yönetimini belirledi. Etkinliğin açılış konuşmasında Almanya’da sorunlara dikkat çekilerek ırkçılık ve ayrımcılığa karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı. Yaklaşık 40 kadın üyenin katıldığı Genel Kurulda GKB Yönetim Kurulu Pelin Şener, dünyanın bir çok ülkesinde giderek zorlaşan yaşam ve çalışma koşullarından, açlık ve yoksulluklardan, savaşlardan, şiddetten etkilenen kadınların seslerini taleplerini değişik eylem ve etkinliklerle dile getirmeye çalıştığını örneklerle anlattı. GKB’nin kadınların sorunları, eğitim, bilgilendirme, kültürel, sosyal ve siyasi faaliyetlerini içeren çalışma raporunun sunumunun ardından kadın üyeler görüş ve önerilerini belirttiler. Sosyal ve kültürel etkinliklerin zenginleşerek devam etmesini isteyen kadınlar, değişik konularda eğitim çalışmaları yapma, kitap okuma grupları kurma konusunda da görüş belirttiler. Üyeler, Hamburg’un farklı semtlerini hedefleyerek çalışmaların genişletilmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiler. Çalışma raporu ve mali raporun üyelerin onayına sunulup eski yönetimin aklanmasının ardından yeni yönetimin seçimi yapıldı. Oylama sonucu 7 kişilik yönetime Şennur Taner, Yeter Özbolat, Besime Karakuş, Hamide Öğüt, Gülbahar Yeşilyurt, Lale Cerit, Sevinç Usta seçilirken ve 3 kişilik denetleme kuruluna ise Canan Taner, Birgül Yeşilyurt , Sevgi Şentürk seçildi.