Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu Kuruldu!

FRANKFURT – Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 29 farklı Türk STK’sı Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu – HTDİP çatısı altında ortak çalışma kararı aldı. Almanya’da 60 yıllık göç birikimine sahip olan Türk toplumu artık Almanya’nın bir parçası haline gelmіştir. Türk toplumu olarak farklı toplum kesimleri ile beraber yaşam merkezimiz olan Almanya’da siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik katılımımızı daha üst noktalara çıkarmak, her türlü ayrımcılığa karşı ortak tutum geliştirmek ve Alman toplumu ile beraberce barışa ve dayanışmaya dönük bir gelecek inşa etmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Bu temel amaçlar için Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 29 Türk sivil toplum kuruluşu Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu – HTDİP çatısı altında bir ilke imza atarak bir araya gelmiş ve ortak çalışma kararı almıştır. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu bu anlamda yaşadığımız Hessen Eyaletinde gelecekteki süreç için büyük toplumsal sorumluluk üstlenmiştir. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmaların temelini ve çerçevesini olușturan aşağıdaki temel ilke ve amaçlar, HTDİP’nin kuruluş sürecinde kurucu üyesi olan 29 Türk sivil toplum kuruluşu tarafından tartışılarak oybirliği ile karara bağlanmıştır. HTDİP’nin bu ana ilke ve amaçları, öncelikle Türk toplumunun çıkarlarını korumak, belirlenen temel ilkeler temelinde toplumsal dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, ırkçılık, İslamofobi, antisemitizm ve grup ve düşünce odaklı nefret suçları başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek gibi temel konuları içermektedir. HTDİP çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik değerler ile hukuk devleti ilkelerine inanan ve bu değerlere bağlı olarak faaliyet gösterecek olan bir sivil toplum çalışma birliğidir. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu bu çerçevede mezhep, siyaset ve partiler üstü bağımsız bir sivil toplum oluşumudur.

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu şu dört ana alanda somut olarak çalışma kararı almış ve bu alanlarda çalışmalarını bașlatmıştır: 1. Siyasi ve Güvenlik, 2. Kültür ve Eğitim, 3. Sosyal, 4. Ekonomi ve Ticaret. Bu çalışma alanları için birer çalıșma grubu oluşturulmuş, her çalışma grubu kendi içerisinden birer koordinatör seçmiştir. Seçilen çalışma grubu koordinatörleri şu isimlerden oluşmaktadır: Melih İyigün – Siyasi ve Güvenlik, Yelda Acar-Gösterișli – Ekonomi ve Ticaret, İbrahim Gülsever – Eğitim ve Kültür ve Dr. Hüseyin Kurt – Sosyal. HTDİP’nin sözcülüğünü Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, raportörlüğünü ise Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt üstlenmiştir. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu’nun kapısı, kurucu üye derneklerin kararlaştırdığı temel ilkeleri benimseyip onaylayan, bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda belirlenen alanlarda çalışma yapmak isteyen Hessen Eyaletindeki tüm demokratik dernek ve kuruluşlara açıktır.

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu adına

Atila Karabörklü
Platform Sözcüsü