İflas ertelenmesi tuzağına düşmeyin!

Personel ve kira giderleri devam ediyor, ancak satışlar azaldı ve gelirler önemli ölçüde düştü. Bu durum, likiditenin gözle görülür şekilde erimesi sonucu şirketleri iflasın eşiğine getirmektedir. Bundan dolayı bir çok şirket sahibi ve yöneticisi iflas başvurusunda bulunmaları gerekip gerekmediğini merak etmekte. İyi haber: Hayır! Ancak bu, yalnızca belirli şartlar altında geçerli bir cevaptır. İflas başvrusu yükümlülüğü askıya alındı: Federal Meclis, iflas başvurusu yükümlülüğünü askıya almaya karar verdi. Bu, şirket türünden bağımsızdır, yani GbR, UG, GmbH, GmbH & Co. KG’den bireysel şirketlere kadar hepsi için geçerlidir. Bu düzenleme geriye dönük 1 Mart 2020’den itibaren uygulanır ve başlangıçta 30 Eylül 2020 ile sınırlandırılmıştır. İflas başvurusu yapma yükümlülüğü genel olarak değil, yalnızca aşağıdaki iki durumda askıya alınır: Birincisi, iflasın korona pandemisinin sonuçlarından kaynaklanması ve ikinci olarak, mevcut iflasın ortadan kaldırılabileceği ihtimali var olmalıdır. 31 Aralık 2019 tarihine kadar iflasın mevcut olmaması durumunda her iki şartın da karşılandığı otomatik olarak varsayılır. Federal hükümet, iflas başvurusu yapma yükümlülüğünün askıya alınmasını 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzattı. Ancak tek bir değişiklikle: Yalnızca varlıkları mevcut yükümlülükleri karşılamaya yetmeyen şirketler iflas başvurusunda bulunma yükümlülüğünden muaftır. Federal hükümet, bu durumdaki şirketlere yeniden yapılanma ve yeniden yapılandırma önlemlerini gerçekleştirmeleri için ek süre vermek istiyor. Ödeme aczine düşen şirketler için eski düzenlemeler 1 Ekim 2020’den itibaren tekrar geçerli olacaktır. Bu durumda, yönetici iflasın farkına vardıktan sonra üç hafta içinde yetkili yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulunmalıdır, aksi takdirde yüksek kişisel sorumluluk ve ceza riski vardır. Yukarıdaki şartlar şirket için geçerli değilse, önceki yasal hükümler uygulanmaya devam eder. Bu durumda, iflas veya aşırı borçlanma durumunda, yönetici derhal yetkili iflas mahkemesine iflas başvurusunda bulunmalıdır. Bu iflas düzeyine ulaştıktan sonra en geç üç hafta içinde yapılmalıdır. Özet bir ifadeyle şöyle diyebiliriz: Bir şirket, likiditesi ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için yetersizse, iflas düzeyine gelmiş demektir.

Av. Muhammed Altunkaya
İflas Hukuku Uzmanı
info@goldcliff-stark.de
069 / 95518950