IGMG GELİŞMELERDEN MEMNUN

KÖLN – Almanya Federal Hükûmetine İslam düşmanı saldırıların kayıt altına alınması ile ilgili bir soru önergesi yöneltildi. Hükûmet verdiği cevapta “Nefret Suçları” üst başlığına “İslam Düşmanlığı” alt kategorisinin de eklenmesi hususunda ilgili kurulun onay verdiğini duyurdu. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş bu gelişmeyi memuniyetle karşıladıklarını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:
“Bu gelişme senelerdir IGMG’nin, kriminologların ve bir kısım siyasilerin de talep ettği gecikmiş bir gelişmedir. Bir istatistik tutulmadan İslam düşmanlığı olgusunu araştırmak ve bunun adını koymak mümkün değildir. Çünkü gerek alınan tedbirlerin işe yarayıp yaramadığının değerlendirilmesi gerekse problemin büyüyüp büyümediğinin tespiti rakamlar olmaksızın anlaşılamaz.

Almanya’da camilere yapılan saldırılar günümüze kadar hep sınırlı ve eksik kaydedildi. Bu eksik kayıtlar göz önünde bulundurulduğunda dahi geçtiğimiz yılın yalnızca son çeyreğinde 24 cami saldırısının gerçekleştiği görülmektedir. Bir önceki üç çeyreklik zaman diliminde gerçekleşen toplam 48 saldırı ile karşılaştırıldığında yoğun bir artışın söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Kaydı tutulmayan saldırıların sayısını ise ancak tahmin etmekle yetiniyoruz. Problemin ne boyutta olduğunun tespiti ancak İslam düşmanı saldırıların ayrı bir kategoride kayıt altına alınması ile mümkün olacaktır.”