İşçilerin yüzü artık gülsün

HABER MERKEZİ Hamburg Eyalet Milletvekili Nebahat Güçlü, “Çalışan insanların haklarına ve emeğe saygı gösterilmesi demokratik kültürün bir parçası olduğu gibi, çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulması da toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur” dedi. 1 Mayıs vesilesiyle bir bildiri yayınlayan Güçlü, “İş sağlığı ve  güvenliğinin sağlanması, kadın istihdamının artırılması, kayıt dışı veya çok düşük ücretlerle emekçilerin sömürülmesinin engellenmesi, devlet, işçi ve işverenlerin işbirliği yapması gereken çok önemli konulardır. Zenginlerin daha da zenginleştiği, fakirlerin daha fakirleştiği, gelir uçurumun derinleştiği günümüzde yöneticiler milyonlarla telaffuz edilen maaşlar alırken, tam gün işlerde çalışanlar aldıkları maaşlarla geçinemedikleri için ek devlet yardımı alarak yaşamak zorunda kalmakta. Tüm bu adaletsiz dağılımın önüne, ancak işçi ve emekçinin hakkını gözetecek siyasetler üretilerek geçilebilir” şeklinde konuştu.