İSLAM BARIŞ VE HUZUR DİNİDİR

blank

KÖLN – “2. Avrupa Müslümanları Buluşması” için Almanya’da bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi’nde cemaatle buluştu. Erbaş hutbesinde, İslam’ın barış ve huzur dini olduğunu vurguladı. Allah’ın herkesi Hz. Adem ve Hz. Havva’dan, yani bir erkek ve bir kadından yarattığını belirten Erbaş, sonra insanların tanışıp kaynaşması için onları farklı toplum ve milletlere ayırdığını söyledi. Erbaş, “Bize, kendisine hakkıyla kulluk etmeyi, huzur ve güven içinde bir arada yaşamayı emretmiştir. Tarihin belli dönemlerinde unutulmuş olsa bile insanın yaratılış gayesi işte budur. İnsanoğlu, ancak birlikte yaşama ahlakını canlı tutar, sevgi ve saygıyı, yardımlaşma ve dayanışmayı çevresine hakim kılarsa, yaratılışındaki bu hikmete uygun davranmış olacaktır.” ifadesini kullandı. İslam’ın farklılıkların barış ve huzur içinde bir arada yaşamalarına dair hukuki ve ahlaki ilkeler getirmiş yegane din olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: “Birlikte yaşamanın en güzel örnekleri İslam medeniyetinde mevcuttur. Zira İslam medeniyeti, dünyanın her yerinde aynı evrensel değerleri savunan ve yaşatmaya çalışan bir barış medeniyetidir. Dini, dili, ırkı, rengi, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün insanların güven içinde yaşamalarını hedefleyen bir medeniyettir İslam. Adaleti, merhameti, hak ve hakikati, hukuka saygıyı bütün dünyaya öğreten bir medeniyettir. Bizler, hayatımızı devam ettirdiğimiz her coğrafyada ve her şartta Kur’an’ın hayat veren ilkelerine uymakla mükellefiz.” Hiçbir yanlışın selamet ve esenlik dini olan İslam ile özdeşleştirilemeyeceğini kaydeden Erbaş, “Müslümanlar olarak bizler, Kur’an-ı Kerim’i ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) sünnetini hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bir taraftan çağı doğru okumalı, çağın gerekliliklerini yerine getirmeli, diğer taraftan da sahih din bilgisiyle kendimizi donatmalıyız. Barış ve huzuru, merhamet ve şefkati, adalet ve fazileti hayatımızın her alanına aktarmalıyız.” diye konuştu.  Erbaş, hutbenin ardından cami cemaatine cuma namazı kıldırdı.