İşten çıkarıldım.. Ne yapmalıyım?

Fesih durumunda haklarınız: Eğer iş vereniniz Sizin ile iş hayatında devam çalışmak istemiyorsa, iş sözleşmesini fesih etmesi son çaredir. İş hukuku operasyonel, davranışsal veya kişisel fesihleri bilir.

İşletme feshi, iflas veya bir sitenin kapatılması gibi şirketteki ekonomik koşullara göre telaffuz edilir. Bununla birlikte, davranış nedeniyle fesih durumunda, neden çalışanın davranışında yatmaktadır.

Kişisel fesih, bir çalışanın çalışma iznini kaybetmesi veya uzun bir hastalık gibi özellikleri veya becerileri nedeniyle artık iş sözleşmesini yerine getirememesi durumunda ortaya çıkar.
İşverenden gelen fesih ne zaman etkilidir?

Fesih yazılı şekilde (mektup halinde) Size ulaşmalıdır. Bu, işvereninizin kendiniz imzalamış olması gerektiği anlamına gelir. Sözlü fesih geçersizdir. Fesih bir çalışan aracılığıyla gerçekleşirse, işveren ona bunun için daha önce yetki (Vollmacht) vermiş olması lazım. Yoksa geçersizdir.

İşveren işten çıkarmayı, çalışanın üzerinde hiçbir etkisi olmadığı koşullara iliştiremez. Örneğin, şirketin gelecekteki sipariş durumuna bağlı olarak fesih yapılmasına izin verilmez. Feshin etkinliği için bir diğer önemli ön koşul, çalışanın fiilen almasıdır. Ancak o zaman fesih geçerli olur.
Şirketin bir çalışma konseyi (Betriebsrat) varsa, işveren fesih niyetini daha önce oraya bildirmek zorundadır.

Çalışanlar işten çıkarmaya karşı yasal işlem yapma seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, işten çıkarma mektubunu (Kündigung) aldıktan sonraki üç hafta içinde yetkili iş mahkemesinde işten çıkarmaya karşı koruma davası (Kündigungsschutzklage) açmanız gerekir. Eğer bu davayı açmak için 3 hafta süresini kullanmadan geçerse, fesih geçersiz olsa bile fesih başarılı sayılır. Yani işten çıkarılmanıza karşı yasal haklarınızı kaybetmiş olursunuz.

Is hukukunda dava taraftarları her şartta mahkeme ve avukat masraflarını kendileri ödemek zorundalar. Gelir durumu yetersiz olan işçilerin adli yardım (Prozesskostenhilfe) alma hakkına sahiptir. Yasal giderler sigortası (Rechtsschutzversicherung) olan işçilerin masrafları buradan karşılanabilir.

Elinize fesih mektubu geçerse fazla zaman kaybetmeden avukata bas vurmanızı tavsiye ederim. Avukatınız fesih için yasal şartların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettikten sonra Size haklarınızı sunabilir. Haklarınızı zaman aşımından dolayı kaybetmeyin. Yasal hakkinizi avukat aracılığıyla arayın!

 

VİLDAN NALBANT /AVUKAT