Kadına yönelik şiddet evrensel bir sorundur

HAMBURG – Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü, kadına yönelik şiddetin evrensel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Güçlü yayınladığı mesajda şu konulara dikkat çekti: “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bu uğurda canını vermiş olanları saygıyla anıyor, bu mücadeleye destek verenleri ise saygıyla selamlıyorum. Hamburg Senatosu son yıllarda büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek 7 gün 24 saat hizmet veren danışma hatları, yeni kadın koruma ve sığınma evleri projelerini hayata geçirdi. Almanya’da ve Hamburg’da kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda her ne kadar önemli projeler hayata geçirilmiş olsa da maalesef şiddete uğrayan kadınların sayısı hala korkunç boyutlarda. 2017 yılında açıklana sayılar da bir önceki yıla oranla kadına yönelik şiddette artış kaydedildiğini ortaya koydu. Şiddetin en çok da aile içinden gelmesi ise durumun ne kadar vahim boyutlarda olduğunu ortaya koymakta. kadına yönelik şiddet ne bireysel ne de ailevi bir sorundur. Bu sorun etnik kökene, inanca, sosyal statüye, eğitim düzeyine bakılmaksızın toplumun tüm tabakalarını pençesine alan evrensel bir sorundur. Bu nedenle daha kapsamlı çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların daha geniş zeminlere yayılması zaruridir. Ayrıca iş işten geçtikten sonra değil de, kadın şiddete uğramadan önlemler alınması da atılması gereken en önemli adımdır. Bu bağlamda okullarda, özellikle erkek çocuklarını ve gençleri bilinçlendirmek, onlarla ortak çalışmalar yaparak şiddeti önlemenin temeli güçlendirilmelidir. Kadına yönelik şiddet okullarda ders teması olarak ele alınmalıdır. Kadına yönelik şiddet suçu işleyenlere daha caydırıcı cezalar verilmesi ise hukuki mücadelenin önemli bir parçasıdır. Hamburg’da şiddete uğrayan kadınların veya genç kızların başvurabilecekleri bu numaraları da ne kadar çok paylaşırsak, bu korumadan yararlanabilecek mağdurlara da o kadar çok ulaşmış oluruz: