Kadına yönelik şiddet kökünden kurutulmalı

Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü yayınladığı bildiride, kadına yönelik şiddetin kökünden kurutulması gerektiğine dikkat çekti.. Güçlü  “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Kadına yönelik şiddetin bireysel veya ailevi bir sorun değil, toplumsal bir sorun olarak görülmesi ve bu yönde mücadelelerin yürütülmesi, artık hayati bir mecburiyet haline gelmiştir. Zira mağdur kadınlar her yaşta, her sosyal kesimden veya her milletten olabilmektedir. Sadece şiddet kurbanı olduktan sonra kadınları koruma altına almak tek başına bir çözüm ve mücadele biçimi olamaz. Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2011 yılında imzaya açmasına rağmen Almanya’nın 2017 yılına kadar onay vermediği İstanbul Sözleşmesi“ne nihayet 2017 yılı başlarında onay vermesi geç kalınmış ama önemli bir adımdır. Kadının ‚kurban’ olmasını bekleyip de iş işten geçtikten sonra devreye girmek, sorunun temeliyle mücadele edilmedikçe yeterli olamaz. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sadece kadından beklemek üzücü bir durumdur.
Almanya’da şiddete uğrayan kadınların sayısında her geçen gün artış kaydedilmektedir. 40 yıldan beri şiddet mağduru kadınlara hizmet veren Hamburg Kadın Sığınma Evleri çok güzel çalışmalar yapmakla birlikte maalesef şiddeti engelleyememekte, hatta azaltamamakta. Öte yandan, şiddete uğrayanların bir dönem sonra kendilerinin de şiddet uygulayanlar haline geldiğini de unutmamakta fayda var.
Kadına yönelik şiddetin Almanya’daki önemli bir boyutu da, savaşan kaçarak buraya sığınan mülteci kadınların durumudur. Kamplardaki kadınlar çok zor şartlar altında, yabancı veya yakınlarından gördükleri şiddetin travmasıyla hayata tutunmaya çalışırken, kaldıkları kamplarda şiddete uğruyorlar. Bir çok kadın ya korktuğu, ya dil bilmediği ya da kime başvuracağını bilmediği için sesini çıkaramıyor. Bu nedenle tüm kamplarda bu konuda eğitimli insanların görevlendirilmesi, yasaların ağırlaştırılması zaruridir.  Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hepinizi 25 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de Ida-Ehre-Platz’da yapılacak „40 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele-Bir gün bile fazla“ sloganlı protesto gösterisine katılmaya davet ediyorum.  Dileriz ki, bir tek gün değil, her günümüz Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olsun” dedi.