Kadınlar gününe GÜÇLÜ mesaj

HAMBURG-  Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü yayınladığı bildiride 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı ve “Tek kanatla uçulmaz, toplumun iki kanadı da güçlü olmalı” dedi. Güçlü ” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle iş dünyasında, kamuda ve siyasal alanda herkesi toplumsal cinsiyet eşitliğine öncelik vermeye davet ediyorum. Yüzyıla dayanan upuzun bir süreçte, uluslararası düzeyde kadınların eşit yaşam koşullarına sahip olabilmesi için yapılan çalışma ve projelere rağmen kadınların maalesef toplumun hiçbir alanına tam, eşit ve etkin katılım imkanları yok. Bugüne kadar kaydedilen adımlar ise ‘başarı’ olarak adlandırılamayacak kadar küçük.  Örneğin, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bile gerek iş, sosyal, siyaset ve gerekse iş yaşamında kadınların eşitliğinden söz edemiyoruz. Kadınlar aynı emeğe aynı maaşı alamadığı gibi yüksek pozisyonda çalışan kadınların oranı oldukça düşük. Siyasette de durum farklı değil. Kadınlardan bahsederken azınlıktan değil toplumun yarısından bahsediyoruz ama siyasette, iş yaşamında ya da yüksek işlerde çalışan kadınların sayısı maalesef hala azınlık oluşturuyor. İstihdam konusunda göçmen kökenli kadınların durumu ise burada daha da vahim ve bu alanda yapılması gereken çok şey var.
Öte yandan dünyanın bir çok yerinde kadınlar hala fiziksel, psikolojik, sosyal  ya da ekonomik şiddete maruz kalıyor. Almanya’ya bakacak olursak, kadın sığınma evlerinde yer yok. Demokrasiden bahseden ülkelerin öncelikle bunlara çözüm üretmesi gerek. Başta çalışma yaşamı olmak üzere kadının her alanda eşit haklara sahip olması toplumun ilerlemesi açısından çok önemlidir. Nasıl ki bir kuş tek kanatla uçamazsa, toplumun en az yarısının oluşturan kadınların güçsüz olduğu toplumların da ilerleme şansı yoktur.  Kadının eğitimine, çalışma ve siyaset hayatına katılımına koyulan engeller aslında toplumun tamamının önüne koyulan engellerdir ve bu kadının değil, tüm toplumun sorunudur. Cinsiyet farklılığının zenginlik ve başarı olduğu bilincinin yükseltilmesi şarttır. Zira cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir toplum, daha demokratik, rekabetçi ve daha başarılı olur. Ayrıca farklı alanlarda kadınların potansiyeline, yeteneğine ve bakış açısına ihtiyaç vardır.
Bu bağlamda ortak amacımız, nüfusun yarısını oluşturan kadınları toplumun diğer yarısıyla eşit konuma getirmek için çözümler üretmek ve geliştirmek olmalıdır. Kadını teşvik edip desteklemek, demokrasiyi ve toplumun ilerlemesini desteklemek demektir. Sosyal, Ekonomik ve siyasi hayatta önemli bir yer tutan emekçi kadınlarınızın, büyük mücadelelerle elde ettikleri Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.