Korona yoksul semtleri seviyor

Nebahat Uzun
HAMBURG- Hamburg’da Sol Parti Meclis Grubu’nun senatoya sunduğu önergeye gelen cevap, koronavirüse yakalanma riski ve hastalık semptomlarının şiddetinin semtlerin refah düzeyleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Posta kodları üzerinden hazırlanan rapora göre Billstedt, Veddel, Wilhelmsburg gibi refah düzeyi daha düşük olan semtlerde yaşayanlar, Blankenese, Rotherbaum, Harvestehude gibi zengin semtlerde yaşayanlara oranla daha sık koronaya yakalanıyor, hastalığın seyri daha şiddetli oluyor ve hastalıktan ölüm oranları yoksul semtlerde daha yüksek. Senatodan soru önergesine gelen cevaba göre 20 Kasım 2020-15 Nisan 2021 tarihleri aralığında Hamburg’da nüfus oranına göre koronaya bağlı en fazla ölümler Billstedt, Hamm ve Horn semtlerinde kayda geçti. İstatiksel olarak Hamburg genelinde koronaya bağlı ölüm oranları yüzde 0,4’lerde iken bu semtlerde yüzde 1,5, yani Hamburg genelinin 3 katından daha fazla. Semtlerin refah düzeyi, hastalığın seyrini de etkiliyor ve fakir semtlerde yaşayanların hastalığı hastanede geçirme oranı da daha yüksek.

KORONA BİLLSTEDT, VEDDEL VE WİLHELMSBURG’U SEVDİ
Araştırmalar göre söz konusu tarihlerde Harvestehude ve Rotherbaum semtlerinde yok denecek sayıda insan hastanede tedavi görürken Veddel, Wilhelmsburg, Billstedt gibi semtlerden 300’den fazla insan ağır semptomlar nedeniyle hastanede tedavi gördü. Uzmanlar fakir semtlerin salgından daha fazla etkilenmesini evlerin diğer semtlere oranla daha küçük, hanelerin daha kalabalık olmasına, dar gelirli insanların daha fazla çok kalabalık olan toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalmalarına, daha az evden çalışma imkanı olmasına ve daha fazla insanlarla yüz yüze gelmek zorunda kaldıkları işlerde çalışmalarına bağlıyorlar. Korona salgınıyla mücadele şartlarının Blankene’de değil, Billstedt’te belirlenmesi gerektiğini söyleyen Hamburg Sol Parti Sağlık Politikaları Sözcüsü Deniz Çelik, dar gelirli semtlere aşı önceliği verilmesini talep etti. Senatodan soru önergelerine gelen cevabın durumun vahametini gözler önüne serdiğini ifade eden Çelik salgından ölümlerin ve vaka sayısının düşmesi için bu semtlerde acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.