MESLEK EĞİTİMİ

Günümüzde yabancı uyruklu insanların okul sonrası eğitim almalarında bilhassa ailelerin çocuklarını yönlendirmelerinde yaptıkları hatalardan dolayı birçok gencimiz ya eğitimsiz ya da mesleksiz kalıyor. Bunun için gerek IHK olsun gerekse Stuttgart ve Karlsruhe Başkonsoloslarımız devamlı olarak gittikleri yerlerde meslek eğitiminin önemi ve bu konu ile ilgili bilgilendirme yaptıkları halde veliler maalesef çocuklarını doğru bilgilendiremiyorlar ve yönlendiremiyorlar.
Bu konu üzerine küçük bir araştırma yaptım ve aldığım sonucu sizinle paylaşmak istedim.
Almanya’da gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı ikili (dual) eğitim sistemiyle mesleki eğitimi görmektedir. İkili eğitim sistemine göre hem işyerinde hem de meslek okulunda eğitim verilmektedir. İşyerinde ağırlıklı olarak pratik eğitim verilmektedir. Meslek okulunda ise verilen teorik eğitim, pratik eğitimi tamamlamaktadır.
Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür. Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir.
Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür.
Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen endüstrinin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Mesleki ve Teknik eğitim kurumları eğitim ve öğretim vermektedir. Çocuklarınızın okulu bitirdikten sonra ne yapmalarını istersiniz? Genel eğitim veren okullardan mezun olduktan sonra önlerinde ne kadar çok imkanın olduğunu çoğu kez herkes bilmiyor. İyi bir eğitim, meslek hayatına başarılı bir başlangıcın sağlam temelidir. Çocuklarınız okul sonrası nasıl bir yolda ilerlesinler istersiniz? Yüksek eğitim mi görmeleri, yoksa doğrudan bir meslek eğitim yeri aramaları mı daha iyi olur? Bu bütünüyle meslek almak isteyenlerin sosyal medya sitelerinden kolaylıkla Alman meslek eğitim sistemini öğrenebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarını taktirle karşıladığım Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında yürütülen kısa adları I-TEBB ve KAUSA olan projelerinin sorumluları Zeynep Akpınar ve Muhammet Karataş’ın yapmış olduğu çalışmalar taktire şayandır. Öte yandan kadın ve kızlarımıza yönelik TGBW Başkan Yardımcısı Oya Poyraz, 300’e yakın ev kadınını meslek sahibi yaptıklarını açıklaması da örnek alınacak ve taktir edilecek bir gelişmedir. Sizlere tavsiyem bu konuda bu şahıslardan yakinen bilgi almanızdır. Öte yandan eğitim yeri ararken iş arama için uyguladığınız adımların, istikralı ve doğru atılması çok önemlidir. Federal iş ve İşçi Bulma Kurumu’nda iş aramaya çıraklık ile başlayabilirsiniz.
Doğru bir meslek ve bir meslek eğitim yeri aramak pek de kolay değil. O yüzden başarılı şekilde meslek eğitimine sahip olmak istiyorsanız yetkililere danışarak bu hedefinize ulaşabilirsiniz.
Gençlere buradan sesleniyorum. Siz siz olun “Altın bileziğinizi“ kolunuza takın.
Yeni yılınızı kutlar, yeni yılda da sağlıcakla kalmanız dileğiyle.

 

MUSTAFA KARAMAN /POST GAZETESİ BW HABER MÜDÜRÜ