Mülteciler için bir şans

Mülteciler için bir şans“ başlığıyla, mültecilerin uzman tıbbi personel olarak mesleki eğitime kazanılması için geliştirilen pilot proje başarıyla uygulandı. 22 genç mülteci Essen kentindeki doktor muayenehaneleri ve hastanelerde mesleki imkanı bulurken, çok sayıda adayın deneme stajları devam ediyor.

Mültecilerin Almanya´nın mesleki eğitim sistemine dahil edilmesi, ekonomik ve toplumsal uyumun başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için merkezi önem taşıyor. Bunun başarılması aynı zamanda, etkileri hissedilmeye başlayan uzman personel eksikliğinin giderilmesi için de  büyük anlam ifade ediyor. Mültecilerin uzman tıbbi personel olarak kazanılmasına dönük „Mülteciler için Bir Şans“ pilot projesinin başarısı,  bu alandaki pek çok engelin, kurumlar arasında güvene dayalı işbirliği ile aşılabileceğini gösteriyor.

 

Proje partnerleri, Kuzey Ren Tabipler Odası ve Essen Şubesi ile KAUSA Serviecstelle Essen (KSE), Jobcenter Essen ve Essen İş Ajansı, Eylül ayında önceden seçilmiş yaklaşık 60 genç mülteci ile 28 doktor muayenehanesi ve hastane temsilcisini bir araya getirdi. Önceden ayarlanmış görüşmelerin yanı sıra tesadüfi yöntemle de gerçekleştirilen görüşmelerin neticesinde 14 meslek yaşamına giriş niteliklendirmesi [Einstiegsqualifizierung Plus- EQ+] sözleşmesi imzalanırken, iki mesleki eğitim sözleşmesi ve iki federal gönüllü çalışma [Bundesfreiwilligendienst] sözleşmesi de proje kapsamında imzalandı. Projenin „yan ürünü“ olarak, dört kişi de hasta bakımı alanında Alfred Krupp Hastahanesi´nde staj imkanı buldu. Bu kişilerin staj sonrasında tıbbi teknik asistanlar olarak meslek okulunda eğitime alınması öngörülüyor.

Meslek Eğitimine Giriş Kapısı Olarak Meslek Yaşamına Giriş Niteliklendirmesi (EQ+)

 

Projeye dahil olan muayenehaneler, Tabipler Odası tarafından, mültecileri „Meslek Yaşamına Giriş Niteliklendirmesi“ (EQ+) çerçevesinde istihdam etmeye çağırıldı. Bu uygulama, adayları mesleki yaşama taşımayı hedefliyor. Uygulama sayesinde işletme genç adayları uzun vadede daha yakından tanıma olanağı bulurken, adaylar da bu süre zarfında yeteneklerini geliştirme ve eksikliklerini giderme olanağı buluyorlar. Pilot proje kapsamında istihdam olanağı bulan gençler, Essen´de bulunan Robert-Schmidt-Meslek Koleji´nde dil seviyelerini iyileştirme ve uzmanlık bilgisi edinme imkanı bulacaklar. Adayların cep harçlıkları ve sosyal sigorta ödemeleri Jobcenter veya Çalışma Ajansı tarafından karşılanıyor, bu bakımdan işletme için her hangi bir maliyet bulunmuyor.

 

Nitelikli Adaylar

Adaylara ulaşmada KSE ve Jobcenter Essen´in kapsamlı aday databankaları ve güçlü iletişim ağları kullanılırken, proje partnerlerinin çok dilli ve çok kültürlü ekipleri içeriksel olarak uygun ve ilgili adayların seçimini yaptı. Jobcenter´da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının ardından potansiyel adaylar Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi´nde gerçekleştirilen iş görüşmelerine davet edildiler. Dört güne dağıtılan iş görüşmeleri neticesinde çok sayıda genç mülteci mesleki eğitime uygunlukları ve motivasyonları konusunda hekimleri ikna ettiler. İki mülteci genç ise doğrudan mesleki eğitim sözleşmesi imzalama şansını yakaladı.