Sistem değişmeden sorunlar çözülmez

HAMBURG- Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü, Dünya Kadınlar günü dolayısıyla yayınladığı mesajda sistemin değişmeden sorunların çözülemeyeceğine işaret etti. Güçlü mesajında “Dünyadaki kadına yönelik şiddet ve istismarı destekleyen mevcut sistem değişmedikçe sorunlar çözülemez!  8 Mart, tüm dünyadaki kadınların kendilerini toplumda eşit birey olarak görmeyen zihniyetlere karşı çıktıkları, kadını sömüren ve aşağılayan sisteme karşı seslerini yükselttikleri, omuz omuza mücadele verdikleri anlamlı bir gündür. Dünyada, kadına yönelik şiddet, istismar, ayrımcılık ve sömürüyü destekleyen bir sistem mevcuttur ve sorunları bu sistemden ayrı tutamayız. Bu nedenle temel olarak bu sistemin değişmesi sağlanmadan kadın sorunlarına yönelik çözümlerin bulunması da mümkün olmayacaktır. Ancak cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılmasıyla birlikte özgür, eşit bir birey ve toplumun oluşması sağlanabilir. Dünya nüfusunun yarısını teşkil eden kadınlar yaşamın her alanında varken maalesef karar alma organlarında, istihdamda, eğitimde, politikada aynı oranda temsil edilememektedir. Almanya’da 2013-2017 yılları arasında Federal Meclisteki kadın oranı 36,3 iken 24 Eylül 2017 tarihli federal seçimlerde bu oran 30,7’ye gerilemiştir. Alman Anayasasının 3’üncü maddesinde, “Bütün insanlar yasa önünde eşittirler. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, erkek ve kadın eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir ve var olan dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir” denilmektedir. Meclisteki kadın oranındaki gerileme, eşitliğin büyük harflerle yazıldığı Almanya gibi bir demokratik hukuk devletine yakışmamaktadır. Bu oran, Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük oranlar arasında yer almakta. Geçen yıl Almanya’da kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 100. yılı kutlanırken Federal Meclis’e sunulan önergeyle kadın kotası uygulanması talebi maalesef reddedildi. Halbuki cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin olduğu alanların başında siyaset gelmektedir. Kadınlar siyasette, özellikle de siyasi karar mekanizmalarında, yoğunluklarıyla orantısız bir şekilde yer almaktadırlar. Bu da kadınların ayrımcılığa uğramasına, cinsiyet eşitliğinin geri planda kalmasına sebep olmakta. Kadına karşı her türlü ayrımcılığım ortadan kalktığı, kadının birey olarak var olduğu, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, şiddet ve istismarın önlendiği, barışın sağlandığı bir dünya dileğiyle, bu mücadele yolunda hayatlarını kaybetmiş olanları da saygıyla anıyorum” dedi.