Tedirgin olmanıza gerek yok

Üzülerek görüyoruz ki son günlerde bazı basın yayın organlarında nerdeyse sanki yurtdışı borçlanması yaparak emekli olan herkesin emekliliği iptal ediliyor şeklinde haberler yer almaktadır.  Baştan belirtelim, kötü niyetli kişilerce zaman zaman paravan şirket kurarak bazı kişileri Türkiye’de çalışmış gösterip bu şekilde emekli edilenlerin emekliliklerinin iptali, yeni bir durum olmayıp yıllardan beri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uyguladığı yasal bir durumdur.  Bunun dışında:Yurt dışına yaşamaya başlamadan önce Türkiye’de çalışıp sigorta girişi olup primleri ödenen ve sonradan yurt dışına gelenler ile 2008 öncesi dolar borçlanması yapanlar için zaten bir sorun yoktur. Çünkü 2008 öncesi yurtdışı borçlanmalarında, yurtdışında çalışılan günler SSK üzerinden borçlanılıp ödenebiliyordu. Ki bu iki tür emekli olanlar yurt dışı borçlanması yaparak emekli olanların çoğunluğunu teşkil etmektedir.  2008 sonrası Türkiye’ye gidip çalışanlar, çalıştıkları günlerde Türkiye’de bulunmuş ve çalıştıkları işyerlerinde gerçek bir çalışma yapmışlarsa onlar için de bir sorun yoktur. Ancak Türkiye’ye hiç gitmeden çalışıyor gösterilmiş, çalışmaya başladı gözüktükten sonra yurtdışından Türkiye’ye gitmiş, çalışmaya başlamış çalışırken iş yerinden çıkış almadan yurt dışına çıkmış olanların yani Türkiye’de çalıştığı günlerin tamamında Türkiye’de bulunmayanların emeklilikleri iptal edilmektedir.

Bu da pasaport üzerindeki mühürlerden ya da Emniyet Müdürlüğü giriş çıkış kayıtlarından anlaşılabilmektedir. Son günlerde basında çıkan yazılara bakılırsa sanki devlet gurbetçi avına çıkmış da herkesin emekliliğini iptal ediyor gibi bir görüntü oluşturulmaktadır. Ki böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır. Devlet durduk yere niye vatandaşın emekliliğini iptal etsin.Yaşın yanında kuru da yanar hesabı Türkiye’deki çalışması usulüne uygun değildir denilerek emekliliği iptal edilenler az da olsa varsa bunlar da dava açarak, Türkiye’deki çalışmalarının gerçek ve usulüne uygun olduğunu ispat ederek haklarını geri elde edebilirler.

Kısacası usulüne uygun olarak Türkiye’de çalışıp yurtdışı borçlanması yaparak emekli olan vatandaşlarımızın emekliliğin iptali kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşı durduk yere tedirgin etmenin kimseye bir faydası yoktur. Birkaç münferit olayı genelleştirerek sanki yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan herkesin emekliliği iptal ediliyormuş gibi bir hava oluşturmak devletimize ve vatandaşlarımıza yapılan büyük bir haksızlıktır. Vatandaşlarımızın devletimize güvenmeleri ve bu tür haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir.

Saygılarımla.
Av. Mustafa Koç
e-mail : ra.turkei@gmail.com