Türk engelliler haklarından yararlanmıyor

Hamburg Eyalet Milletvekili Nebahat Güçlü, Dünya Engelliler Günü’nün engelli bireylerin toplumda acıma hissi uyandıran durumlarının konuşulduğu değil, birlikte yaşama kültürünün nasıl olacağı ve bu kültürün nasıl geliştirileceğinin konuşulduğu bir gün olması gerektiğini dile getirdi.

Engellilerin toplumda daha görünür hale getirilmesinin herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayan Güçlü fikrini, „Engellilerimizin karşılaştıkları sorunların çözülmesi, çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, hak ve özgürlüklerden herkesle eşit oranda yararlanması, kültür, sanat ve spor alanlarında ve toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için desteklenmesi yalnızca devletin değil, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun diğer kesimlerinin ortak görevidir. Bu nedenle istisnasız bütün insanlarımızın sahip olduğu engellilere karşı duyarlılık duygularını, toplumsal bir potaya taşımamız gerekmektedir. Sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla engellilerin sorunlarını önemseyip, gerekli ve çağdaş hizmet modellerinin geliştirilmesi ve engellinin tüketen değil, üreten ve bağımsız yaşayabilen insanlar haline getirilmesini gerektirmektedir“ cümleleriyle beyan etti.

YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

OECD-AB ve Türkiye verilerine göre dünyanın nüfusunun yüzde 15’i engelli. Güncel verilere göre Almanya’da engellilerin oranı yüzde 8,9, Türkiye’de ise bu oran yüzde 12,7. Bu engellilik oranının azımsanmayacak bir rakam olduğunu vurgulayan Güçlü, „Son yıllarda ülkeler arasındaki savaşların yoğunluk kazanmasından dolayı dünyadaki engelli sayısında da hızlı bir artış var. 2003 yılında dünyada 680 milyon kişi engelliyken Dünya Bankası verilerine göre bu rakam bugün 1 milyar 80 milyon kişiye yükseldi. 14 yılda neredeyse yaşanan savaşlardan dolayı engelli sayısı yüzde yaklaşık yüzde 50 artmış durumda. Bu nedenle buradan bütün dünyayı barışa davet ediyorum. Savaş hem öldürüyor hem süründürüyor” cümleleriyle dünyaya barış çağrısında bulundu. AB ülkeleri ve Türkiye arasında karşılaştırmalara da dikkat çeken Güçlü, Türkiye’deki engellilerin AB’ye oranla daha mağdur durumda olduğunu ifade etti. Almanya’daki Türk engellilerin buradaki haklardan yeterince yararlanamadığının altını çizen Güçlü, şunları söyledi: „Almanya’da engelli Türk vatandaşlarımızın oranı yüksek olmasına rağmen toplumsal yaşama katılımları çok düşük seviyede. Engellilik, toplum yaşamına aktif katılıma ve imkanlardan yararlanmaya engel değildir. Burada engellilere yönelik bir çok haklar sunuluyor ama vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu haklardan haberleri olmadığı için yararlanamıyor. Sadece engellik belgesi almakla otomatik olarak bu haklar verilmiyor. Kişinin engellilik durumu ve oranına göre bireysel haklardan yararlanılabilmesi için mutlaka bu konuda bilgi sahibi olup başvuru gerekiyor. Ne kadar sosyal ve katılımcı olurlarsa bilgi ve haklara da o ölçüde daha fazla ulaşabileceklerdir“ dedi.

 

Muhatap:

Nebehat Uzun                                                       

Özel Kalem Müdürü

Tel.: 040 – 23953350                                            

E-Mail: Uzun@nebahat-gueclue.de

Mobil: 0162 – 2327038