Türkiye’den gelirken aldığınız ürünlerin KDV’sini….

Tax-Free Fatura nerelerden ve nasıl alınır, Yurtdışına giderken aldığınız ürünlerin KDV’si nasıl iade alınır, Tax-Free Fatura Nedir gibi sorularınızın cevapları sizler için bir araya getirdik.

Tax-free uygulaması nedir?

“Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular, tax free işlemi yapılabilen mağazalardan satın alarak yurt dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV’yi iade alabilmektedirler. Uygulamadan Türkiye’de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılar faydalanabilir.
Bu işlemlerde bir kıymet limiti bulunmakta mıdır?

Faturada gösterilen vergisiz bedel toplamının 100 TL’nin üstünde olması gerekir.

İzlenmesi gereken yol nedir?

Öncelikle alışveriş sırasında turistlere (Türk vatandaşlarının ikamet tezkerlerini göstermeleri suretiyle) tax-free faturası düzenlenmesi gerekir. Bu fatura tax-free işlem yapılabilen mağazalarda bulunmaktadır.

Ardından satın alınan eşyanın fatura ve benzeri belge tarihinden itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması gerekmektedir. Tax-free faturanın satıcı tarafından e-fatura olarak düzenlenmemesi durumunda, eşyanın Türk gümrük kapılarında görevli gümrük memurlarına gösterilerek ilgili fatura nüshalarının veya çekin onaylatılması, onaylatılan üç belgeden ikisinin gümrük görevlisine bırakılması gerekir. Tax-free faturanın satıcı tarafından e-fatura olarak düzenlenmesi halinde ise, söz konusu e-fatura gümrük memurunun ekranına düşmektedir. Eşyanın görevli gümrük memurlarınca kontrol edilmesi sonrasında ekranda yer alan kişiye ait e-fatura elektronik ortamda onaylanmakta, onaylanan e-fatura, aracı firmaların ekranına gitmekte ve KDV iadeleri bu noktalardan alınmaktadır.

Verginin alıcıya iadesine ilişkin birden çok yöntem mevcut olup, detaylı açıklamalar www.gib.gov.tr adresinde yer alan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (ll/A-5) Yolcu Beraberi Eşya Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar başlıklı bölümünde

Tax Free Onay Ofisi: +90 (212) 463 77 77 dahili: 3305

Global Blue: +90 (212) 463 77 77 dahili: 2790

Turk Refund: +90 (530) 264 21 69

DSD Refund: +90 (507) 769 89 00